Avdragsgilla lån

Att ta lån är att på en och samma gång skaffa sig tillgångar samtidigt som man ju i form av räntor och avgifter också skaffar sig utgifter. Man måste betala skatt på tillgångar i Sverige men om tillgångar även innebär utgifter, så som räntor onekligen gör när det gäller lån, då har man rätt att göra avdrag för dessa, så kallade avdragsgilla lånekostnader. Anledningen till detta är många, bland annat vill man uppmuntra till att folk investerar, till exempel i bostäder, något som generar skatteintäkter. Någon ska bygga dessa bostäder, någon ska renovera dem och någon ska förmedla försäljningen av dem. Man menar alltså att avdragsgilla lånekostnader är bra för samhällsekonomin, alltså finns de.

avdragsgilt i deklarationen

Vilka lånekostnader är avdragsgilla?

I princip är alla lånekostnader avdragsgilla, oavsett storlek och ändamål. Det kan dock vara smart att ta en extra koll om man känner sig osäker innan sätter sig med deklarationen, eller ännu hellre, innan man tar lånet. Revisorer kan hjälpa till med detta, eller varför inte Skatteverket, det viktigaste är att man kollar upp hos en trovärdig källa. Inte sällan är avdrag något som kreditgivare använder ur marknadsföringssynpunkt och eftersom dessa vill ha nöjda kunder så kommer man att få veta rätt fakta.

Om du vill ta ett lån för att köpa en bostad så är alltså dessa lånekostnader avdragsgilla. Likaså om du ämnar ta ett lån för privatkonsumtion. Samma sak gäller snabblån eller om man vill ta lån för att köpa en bil eller båt. Alltså är de flesta lånekostnader avdragsgilla.

Skillnad mellan lånekostnader

Det är viktigt att komma ihåg att det finns lånekostnader och lånekostnader. Räntor är förvisso avdragsgilla men man får inte glömma bort att det finns andra avgifter också. Exempel på sådana är uppläggningsavgifter och aviavgifter som är en utgift för låntagaren men inte för den skull avdragsgilla. En annan kostnad som man inte får glömma bort i sammanhanget är amorteringar. Dessa är inte heller avdragsgilla, något som kan vara bra att ha i åtanke när man förhandlar om hur stora ens amorteringar bör vara.

Skillnader mellan lån

I och med att en del lånekostnader är avdragsgilla och andra inte så kommer det du får dra av variera en del, beroende vilken typ av lån du tar. Om lånet till exempel gäller ditt boende, ett förvärv av en bostadsrätt eller en villa, då kan du dra av för räntekostnaderna. Om du tar ett sms lån så kan situationen bli annorlunda, beroende på hur detta är upplagt. En del snabblån eller sms lån betalar ränta på, alltså är dessa kostnader avdragsgilla. Har du dock nappat på ett erbjudande om räntefritt lån, ett lån som du istället får betala avgifter för, då kan man inte längre tala om avdragsgilla lånekostnader och du får skatta mer.

Viktigt att tänka på

Om man ska uttrycka det enkelt så är kostnadsräntor avdragsgilla när det är dags att deklarera. Man måste dock komma ihåg att det finns en del detaljer och undantag från regeln som kan te sig kostsamma om man räknar med att få göra avdrag för dem.
Ett exempel är något som de flesta blir varse, nämligen att räntorna på ens CSN-lån inte är avdragsgilla. Eftersom detta är mångas första stora lån så kan det vara smart att ha detta i åtanke.

Om du har ett lån vars kostnader du vill ha avdrag för så måste du själv vara personligen ansvarig för betalningarna på detta. Om till exempel ditt bolån står på din partner så kan inte du dra av för kostnaderna, även om du betalar för dem.