Jens

Betalar man mer för lån utan uc?

Mynt

Det går att ge ett generellt svar på frågan som vi ställer i rubriken och det är att lån utan UC i genomsnitt är dyrare. Emellertid handlar det inte om en regel fäst i sten. Varje långivare har nämligen full frihet i prissättning, inom lagens ramar det vill säga.

Vad är det då som gör att ett lån utan UC i normalfallet är ett dyrare lån än ett där Upplysningscentralen kopplas in som leverantör av kreditinformation? Det handlar, något förenklat, om tre saker:
1. Att inte använda UC ger en något ökad risk för kreditgivaren
2. Långivaren har möjlighet att hålla något högre priser för den ”fördel” som ett lån utan UC kan innebära.
3. Lånen riktar sig ofta till dem med betalningsanmärkningar.

Lägre risk med UC

I Sverige finns idag fem stycken kreditupplysningsföretag som räknas som heltäckande. Dessa fem har alla person- och kreditinformation om alla svenskar som är 16 år och äldre. Vad gäller personinformation finns inga skillnader mellan dem, men i frågan om kreditinformation har Upplysningscentralen AB mer omfattande information om bland annat antalet aktiva och vilande krediter, kreditramar samt vad krediterna följer av. Anledningen till denna skillnad är att UC har flest kunder, vilket över tid gör att bolaget kan samla in mer information än de övriga fyra kreditupplysningsföretagen i kvintetten.

En långivare som har komplett information om potentiella låntagares krediter kan göra en mer exakt kreditkontroll och därmed minska risken i sin utlåning. Lägre risk är synonymt med en möjlighet att erbjuda lägre räntor, och vice versa gäller då för högre risk.

Fördelen med att undvika Upplysningscentralen

En del låntagare kan se fördelar med att undvika att UC kommer med i bilden i kreditkontrollen. Anledningen är att den som hos UC har en lite sämre kredithistoria med exempelvis många kreditfrågor beträffande konsumentkrediter kan vilja undvika att kreditvärdigheten försämras. Det finns inte en direkt korrelation mellan till exempel en ytterligare kreditfråga och en drastiskt försämrad kreditvärdighet, men många kreditfrågor om konsumentkrediter är aldrig en fördel. Om en kreditupplysning görs via exempelvis Bisnode eller Syna kommer denna inte att synas i information som hämtas ut från UC, och det är en fördel som vissa långivare kan utnyttja för att debitera en lite högre kostnad.

Låna utan uc med betalningsanmärkning

Långivare som använder sig av UC för kreditinformation godtar i princip aldrig betalningsanmärkningar. De ställer i allmänhet också högre krav på både kreditvärdighet och betalningsförmåga än vad andra långivare gör. Långivare som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC har emellertid normalt inte samma krav, vare sig vad gäller betalningsanmärkningar eller och den löpande ekonomin hos låntagaren i övrigt. Kort sagt är en långivare som vänder sig till exempelvis Creditsafe mer benägen att låna ut till personer med en lite sämre ekonomi.

En sämre ekonomi med eller utan betalningsanmärkningar ger högre risk för långivaren, vilket innebär att priset för lånet blir högre.