Snabblån med betalningsanmärkning

snabblån.nu kan du jämföra och hitta långivare där du kan ansöka om ett snabblån med betalningsanmärkningar. Det kan te sig svårt att bli beviljad smslån med betalningsanmärkning och skulder, men det finns större möjligheter än du tror.

Många långivare är de facto öppna för just låntagare som ansöker om smslån med betalningsanmärkningar och skulder. I dessa fall anpassas villkoren efter just dina förutsättningar. Välj bland de långivare som godtar anmärkningar av de som vi listar och ansök sedan direkt på nätet för att få svar direkt på din ansökan.

betalningsanmärkningar låna

Förutsättningar för att få ditt snabblån beviljat

Har man en ekonomisk historik fri från betalningsanmärkningar och skulder är det tämligen enkelt att få sitt snabblån beviljat. I dessa fall handlar det i stort sett bara om att skicka in en ansökan och invänta pengarna på kontot. Den här situationen är visserligen optimal, men med det sagt är det inte den vanligast förekommande situationen bland låntagare.

Tvärtom så är det faktiskt många låntagare som ansöker om snabblån med betalningsanmärkningar – och dessutom får sina lån beviljade. Detta är inte särskilt märkligt egentligen, även om det kan verka främmande att långivare skulle acceptera låntagare som inte besitter den bästa tänkbara ekonomin.

Banker, låneförmedlare och övriga kreditinstitut är dock väl medvetna om att alla låntagare inte har en optimal ekonomi i alla fall.

Istället för att neka låneansökningar om smslån med betalningsanmärkning och skulder så anpassar istället långivaren villkoren efter dig och din betalningsförmåga.

Det långivaren gör när de erhåller en ansökan om ett lån är att göra en kreditupplysning på den potentielle låntagaren. En kreditupplysning är ett enkelt sätt för långivaren att snabbt få reda på dennes kreditvärdighet. Kreditvärdigheten avgörs av flera faktorer, men syftet är att den ska ge långivaren en uppfattning om låntagarens betalningsförmåga.

Med en historik kantad av betalningsanmärkningar, skulder och många låneansökningar så förvärras ens kreditvärdighet drastiskt, vilket försämrar ens möjligheter till att bli beviljad ett lån samt att få goda lånevillkor. Som vi nämnde finns det dock långivare som accepterar även denna typ av ansökningar.

Långivare som beviljar ansökningar om smslån med betalningsanmärkning och skulder tenderar dock att inte ge låntagaren lika fördelaktiga villkor som en långivare med en exemplarisk ekonomisk historia.

Jämför snabblån

Detta är givetvis av förklarliga skäl i och med att långivaren tar en betydligt större risk i samband med ett sådant här åtagande jämfört med att bevilja ett lån för en person med god ekonomisk status snarare än en som befinner sig i ekonomiskt trångmål.

Risken långivaren tar är att eventuellt inte få tillbaka de utlånade pengarna. I och med att det inte krävs någon form av säkerhet för ett snabblån, vilket krävs vid till exempel tecknande av bolån eller billån, så kan långivaren med andra ord förlora sina pengar om låntagaren är oförmögen att betala tillbaka lånet.

Om en låntagare av ett billån eller bolån inte kan betala tillbaka lånet så har långivaren möjlighet att sälja säkerheten, som fungerar som en slags pant, och på så sätt få tillbaka det utlånade beloppet. Denna möjlighet finns inte gällande snabblån varför räntan istället är betydligt högre jämfört med nyss nämnda lån.

Betalningsanmärkningar är vanligt

Som nämnts här ovan är det inte optimalt att ha betalningsanmärkningar – men det är vanligt förekommande. Får man en betalningsanmärkning ska man inte på något sätt tolka detta som att ens ekonomi är körd i botten. Däremot är det något som ska tas på största allvar, vilket vi ska reda ut mer lite längre ner i texten.

Anledningen till varför man får en betalningsanmärkning behöver inte vara direkt kopplad till att man har en dålig privatekonomi. Tvärtom, det är mycket vanligt förekommande att en man får en betalningsanmärkning till följd av att man glömt eller slarvat med att betala en räkning samt efterföljande påminnelser.

Det räcker med att man underlåter att göra dessa betalningar för att betalningsanmärkningen ska vara ett faktum.

Att glömma räkningar kan vem som helst göra, även om man har en god och ordnad ekonomi.

Betalningsanmärkningar är som sagt vanligt förekommande och relativt utbrett bland svenskarna av idag. En studie som genomfördes relativt nyligen visade statistik som tydligt indikerade detta. I en studie som genomförts av UC, alltså upplysningscentralen, så framgår statistik som klarlägger situationen och presenterar statistik rörande betalningsanmärkningar i Sverige.

Enligt statistiken är det nämligen så pass många som 7 % av alla svenskar som har en betalningsanmärkning – alltså 7 % av den totala befolkningen i Sverige. Med tanke på att vi i dagsläget är strax över tio miljoner invånare i landet så innebär detta att cirka 700 000 svenskar har en betalningsanmärkning.

Med andra ord är det vanligt förekommande och du ska inte på något sätt se en betalningsanmärkning som en katastrof, även om du, med det sagt, inte ska ta det alltför lättvindigt heller. Bortser man från statistiken för hela landet och fokuserar mer på kommun- och stadsnivå så är statistiken än mer uppseendeväckande.

I vissa kommuner i landet finns det statistik som visar på att antalet personer med betalningsanmärkningar uppgår mot närmare 15 %. Vanligast förekommande är betalningsanmärkningar i vissa av Stockholms förorter. I några områden har nämligen så många som 40 % av invånarna en eller flera betalningsanmärkningar; en tydlig indikation på att detta är en utbredd företeelse.

betalningsanmärkningar snabblån

Att tänka på innan du tar snabblån med betalningsanmärkning

Trots att det är flera långivare som accepterar ansökningar om snabblån med betalningsanmärkning och skulder så är det inte alla som beviljar lån med denna typ av förutsättningar. Det är viktigt att rannsaka sin egen ekonomi innan man börjar ansöka om snabblån om krediter hos diverse långivare.

Vi berörde det tidigare, att det är allt annat än fördelaktigt att rada upp nekade låneansökningar. Faktum är att flertalet nekade låneansökningar till och med påverkar din kreditvärdighet negativt. Ration mellan antalet låneansökningar och antalet beviljade lån är nämligen en av många faktorer som läggs till grund för bedömningen av huruvida din kreditvärdighet ska anses som god eller inte.

Många nekade låneansökningar leder nämligen till att långivare kan uppfatta låntagaren som desperat samt som att denne är i ekonomiskt trångmål. Två minst sagt negativa faktorer när det kommer till låneansökningar.

En central förutsättning, som kan ses som självklar, är att du inte får ha någon skuld hos Kronofogden. Har du ett skuldkonto med en balans som måste regleras så uppfyller du inte ens de mest grundläggande villkoren som krävs för att få ta ett lån.

Befinner du dig i en sådan situation måste du först betala av dina nuvarande skulder till Kronofogden innan du kan ansöka om lån och krediter på nytt. En ansökan om snabblån med betalningsanmärkning och skulder hos just Kronofogden kommer med andra ord att avslås direkt.

Utöver det ovan nämnda är det av yppersta vikt att du säkerställer att din ekonomi klarar av den ytterligare belastning som ett snabblån de facto innebär. Det lättaste sättet att få en överblick av sin ekonomi är att sätta upp en budget. Detta kan låta tråkigt, svårt och tidskrävande, men vi kan gå i god för att så inte är fallet. Faktum är att det är lättare än man tror.

För att göra detta så effektivt och precist som möjligt så rekommenderar vi att man ser över hur ens kontoutdrag såg ut för den föregående månaden. Genom att se till en hel månad får man också en så rättvisande bild som möjligt av sin ekonomi. Utgår man endast från senaste veckan så får man inte helhetsbilden av sin ekonomi eftersom vissa kostnader endast återkommer en gång i månaden.

Tar man inte med dessa i beräkning när man sätter upp sin budget så kommer den vara otroligt missvisande och således omöjlig att efterhålla. Efter att ha sammanställt ens inkomster och utgifter kan du sedan budgetera för nästkommande månad. Du kan då se vilka utgifter som är onödiga och sedan försöka skära ner på dem.

Genom att ta bort onödiga utgifter öppnar du också upp utrymme i din ekonomi för att till exempel kunna ta ett lån. Du ser då också hur mycket utrymme du har för att kunna betala av ett eventuellt lån inklusive ränta.

Till sist kan vi rekommendera dig genomföra en kreditupplysning på dig själv innan du börjar skicka ut låneansökningar till potentiella långivare. Genom att ta en kreditupplysning på dig själv så får du direkt veta din kreditvärdighet. Detta är ett bra sätt att föregå långivarna för att på så sätt veta vilka du eventuellt kan vända dig till.

En tumregel är att ju större och mer väletablerad långivaren är, desto högre krav ställer dem på sina låntagare. Med en lägre kreditvärdighet kan du därför sålla bort många av de stora aktörerna. Att skicka en låneansökan som inte blir beviljad kan ju som sagt leda till försämrad kreditvärdighet, vilket vi berört tidigare.

Även om detta främst gäller för sedvanliga privatlån i synnerhet så är det även applicerbart gällande snabblån också

För att komma runt problematiken med att sålla ut vilka långivare som kan tänkas bevilja dig ett lån kan vi rekommendera dig att kontakta en låneförmedlare. En låneförmedlare arbetar på så sätt att tar en enda kreditupplysning på dig, men tar in låneerbjudanden från ett stort antal långivare.

Denna typ av tjänst börjar också bli allt vanligare på marknaden för snabblån, varför vi tycker att det är en god idé att du vänder dig till en låneförmedlare om du står i begrepp att ansöka om ett lån. Detta gäller oavsett om du ansöker om snabblån med betalningsanmärkning och skulder eller inte.
snabblån med betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar ska tas på allvar

Som nämnts tidigare är betalningsanmärkningar inte på något sätt en katastrof för dig eller din ekonomi. Skulle det vara fullständigt förödande för ens privatekonomi skulle statistiken vi presenterade rörande antalet betalningsanmärkningar vara totalt ohållbar. Även om statistiken kan ses som aningen dyster så är den samtidigt en indikation på att många personer klarar av att leva sitt liv trots betalningsanmärkningar. Med det sagt ska betalningsanmärkningar dock alltid tas på största allvar. Även om det går att överleva trots betalningsanmärkningar så blir livet mycket enklare om man inte drar på sig några anmärkningar.

En betalningsanmärkning kvarstår i ditt kreditregister under tre år efter det att du fått den. Notera att anmärkningen står registrerad på dig även om det är så att du betalat av din skuld. Anmärkningen leder till att det kan bli svårt för dig att till exempel ta nya krediter, abonnemang eller hyra en lägenhet.

Utöver svårigheter att till exempel ta snabblån med betalningsanmärkning och skulder så kan du få långtgående konsekvenser om du blir inte löser din situation med Kronofogden. Får du en betalningsanmärkning så får du nämligen även ett skuldkonto hos Kronofogden.

Detta skuldkonto måste regleras, alltså betalas av, inom uppsatt tid. Innan skuldkontot är nere på noll har du ingen möjlighet att ta nya snabblån. Betalar du inte skulden till Kronofogden i tid så är risken stor att Kronofogden kommer utmäta dina tillgångar. Utmätning innebär, i korta drag, att Kronofogden uppskattar värdet på dina tillgångar, konfiskerar dessa samt säljer de på auktion för att inbringa pengarna som krävs för att betala av skulden på skuldkontot.

Konsekvenserna av en betalningsanmärkning kan alltså bli såväl allvarliga som långtgående. I värsta fall kan det bli aktuellt med en skuldsanering, vilket i sin tur innebär att du tvingas leva på existensminimum under en period. Var därför ytterst försiktig om du hamnat i ett läge där du fått en betalningsanmärkning.

Sammanfattning

Betalningsanmärkningar behöver inte vara en indikation på att du har en undermålig privatekonomi. En anmärkning kan uppkomma på grund av slarv eller glömska när det kommer till att betala sina räkningar. Oavsett anledning är det långt ifrån en önskvärd situation att dra på sig en betalningsanmärkning, även om den är fullt hanterbar.

Följderna av en betalningsanmärkning blir att denna läggs till i ditt kreditregister och således ger utslag varje gång någon gör en kreditupplysning på dig. Betalningsanmärkningen är en indikation på att du inte skött din ekonomi till fullo, vilket leder till att det kan bli svårt att bli beviljad nya krediter och lån. Betalningsanmärkningen kvarstår även i tre år trots att du reglerat din skuld.

Även om du har en betalningsanmärkning finns dock goda chanser till att bli beviljad ett snabblån. Många aktörer på lånemarknaden erbjuder snabblån med betalningsanmärkning och skulder.

Ett råd vi kan ge dig som potentiell låntagare är att se över din ekonomi, genomföra en kreditupplysning på dig själv samt budgetera din ekonomi för att på så sätt skaffa dig en överblick av dina möjligheter att kunna ta ett snabblån. Du som låntagare med betalningsanmärkning måste dock vara beredd på att villkoren kan bli relativt stränga och att räntan blir hög för dig med betalningsanmärkning.

Är du osäker på huruvida du klarar av ett sådant åtagande som ett snabblån innebär så avråder vi dig starkt från att teckna ett nytt snabblån då det kan ge allvarliga konsekvenser i framtiden.  Klarar du av att anstränga din ekonomi med dessa förutsättningar så kan du däremot ansöka om ett snabblån. Gör det enklast genom att jämöra lånen via länken här nedan.

Jämför snabblån