Budget och planering

budget och planering

Din vardag styrs av hur din privatekonomi ser ut. Är ekonomin mindre robust kanske du måste vrida och vända på varje krona. Är ekonomin i betydligt bättre skick blir du automatiskt mer fri. Många vill gärna tänka att ekonomin inte är så viktig – att det är andra saker som är betydligt mer centrala i livet – men om ekonomin inte går ihop blir det mesta automatiskt ganska besvärligt.

Om du har kommit till den här webbplatsen av den anledningen att du behöver låna direkt gör du klokt i att ta ett steg tillbaka och fundera på varför du är i den situationen. Alla kan drabbas av ekonomiska bakslag då och då, men om lånebehovet är återkommande finns skäl att göra förändringar för att skapa en sundare ekonomi. Ett verktyg som gör det enklare att hitta saker att förändra är budgeten. Det behöver inte ta lång tid att göra en budget och det är faktiskt inte särskilt svårt.

I den här artikeln berättar vi hur du enkelt tar fram ett nuläge för din ekonomi och hur du utifrån det kan planera och skapa en sund budget för framtiden.

Inkomster och utgifter

Om du tittar på ditt bankutdrag hittar du förmodligen en mängd transaktioner för varje månad. Emellertid finns det bara två typer av transaktioner, nämligen inkomster samt utgifter. Om du vill sätta dig ner och börja göra en budget ska du börja med att slå ihop alla inkomster respektive alla utgifter, detta för att få ett slags startläge. Med sammanställningen vet du vad du får in respektive månad och vad som sedan strömmar ut från kontot. De flesta internetbanker har funktioner för att sortera inkomster respektive utgifter så du kan få fram totalsummorna på bara några sekunder.

Utgiftsposter

Oavsett hur läget ser ut i det stora perspektivet gör du sedan klokt i att sortera dina utgifter i olika kategorier, till exempel boende, bil och transport, mat, kläder och hygien, försäkringar, TV och abonnemang, nöjen samt övrigt. Sorteringsfunktionerna i din internetbank kan hjälpa dig även här. Ser du till att kategorisera varje utgift kan du sedan enkelt få fram totalerna för respektive post.

Nu är det givetvis så att varje månad inte ser exakt likadan ut. Vissa räkningar kommer ju kvartalsvis och vissa utgifter är av engångskaraktär. Det du bör göra med exempelvis elräkningen och utgifter för semestern är att fördela dem över flera månader. Ta fram elräkningarna för det senaste året och räkna ut totalsumman. Dela sedan totalen på tolv för att se vad utgiften faktiskt är per månad. Gör sedan samma sak med semesterutgifter, befintliga lån med mera.

Planera för en bättre ekonomi

Om du har följt tipsen ovan har du nu förhoppningsvis en bra bild av din nuvarande privatekonomi. Hur ser det ut? Går du plus eller minus varje månad? Finns det några utgifter som sticker ut?

Med nuläget som grund kan du nu skapa en budget för framtiden. Det du ska göra är att titta på siffrorna och identifiera var du kan göra förändringar. Kanske är utgiftsposten ”övrigt” i största laget? Kanske kan du vara mer försiktig med att använda bilen? Behöver du verkligen alla de TV-abonnemang du betalar för? Du kommer förmodligen att upptäcka att du kan göra ganska stora förändringar utan att för den delen behöva göra särskilt stora uppoffringar.

I det här skedet kan du också börja planera för ekonomin på sikt. Vill du till exempel undvika att komma i situationer då du behöver låna ska du se till att spara till en buffert. Finns det pengar att spara på någon utgiftspost? Ta då den summan och addera den till ditt buffertsparande. Se bara till att din budget alltid är balans.

Tips: Använd det verktyg för budgetkalkyl som du hittar på konsumentvägledningsportalen Hallå Konsument. Här kan du, efter att du har skapat en nulägesbild, se vilken effekt både små och stora förändringar får för din ekonomi. Tidsåtgången är cirka 20 minuter, vilket kan vara väl investerad tid. Budgetverktyget hittar du här.