Jens

Dålig kunskap om sparande och investeringar

Frågetecken

Att man genom att spara och helst också investera kan få mer pengar i framtiden känner nog alla till. Utöver den detaljen är dock kunskaperna om sparande och investeringar relativt låg bland oss svenskar, åtminstone om vi ska tro en ny undersökning signerad Sifo på uppdrag av nischbanken Forex. Undersökningens resultat målar faktiskt upp en ganska dyster bild av kunskapsläget. Dessutom verkar engagemanget kring att ta ansvar för sin framtida ekonomi vara förhållandevis litet.

Miljarder på sparkonton

Den avgjort vanligaste sparformen i Sverige är storbankernas sparkonton. Det är en rent usel affär att placera pengar på dessa. Kontona ger ingen ränta och i praktiken minskar faktiskt värdet på behållningen för varje dag på grund av inflationen.

Sju av tio av de tillfrågade i Sifos/Forex undersökning har pengar på traditionella sparkonton. Av dessa är det ungefär hälften som har pengar placerade på konton som ger ränta. Tom Friberg, som är kommunikationschef på Forex Bank, kommenterar att det verkar finnas en låg kunskap och dessutom ett litet engagemang bland bankkunderna. Han framför också att en privatperson som sätter in pengar på ett sparkonto faktiskt lånar ut pengar till banken och därmed ska se till att få ränta.

Upplevd kunskapsbrist

Att det saknas kunskap och engagemang kring frågor om sparande och investeringar visas också i kapitalförvaltaren Blackrocks senaste rapport Investor Pulse. I den här rapporten, som bland annat presenterar trender i privatpersoners investeringar i olika länder, framgår att 40% av svenskarna känner att de har självförtroende i att ta ekonomiska beslut. Förra gången denna parameter presenterades var andelen 47%. Det är en betydande minskning.

70 procent vill inte investera

Enligt Blackrocks analys är det så många som sju av tio svenskar som inte vill göra investeringar i fonder, aktier eller andra värdepapper av den anledningen att de inte känner sig bekväma med uppgiften. Enligt Jonas Karlsson från kapitalförvaltarens svenska team är en upplevd kunskapsbrist tillsammans med en oro för börsmarknadernas svängningar de främsta anledningarna till försiktigheten.

Blackrock har också undersökt vad som skulle kunna få de försiktiga att ändra inställning till investeringar och därmed våga titta på alternativ till sparkonton. En framgångsfaktor verkar vara tydligare information om risker i förhållande till avkastning. En annan sak som kan uppmuntra till ökade investeringar kan vara att kunderna får någon slags garanti på det kapital som investeras.

Sverige ändå bäst i Europa

Trots ovan nämnda siffror, som sedda enskilda kan upplevas som mindre positiva, är Sverige faktiskt ett av de främsta länderna i Europa när det handlar om investeringar i aktier och fonder. Förmodligen är den tidiga satsningen på Allemansfonder en viktig grund till detta. I Sverige har fondsparande under lång tid varit en typ av investering som har varit öppen för alla. I andra länder har de ekonomiska systemen inte varit lika demokratiska.

En annan anledning till att vi svenskar i jämförelse med andra länder i Europa är flitiga investerare kan vara att vi var tidigt ute med handel med aktier och fonder på nätet. Aktörer som Avanza och Nordnet har varit igång ända sedan slutet av 1990-talet.

Ytterligare en anledning är Telia. År 2000 sattes Telia på börsen och lanserades som en ”folkaktie”. Många tusen svenskar, som tidigare inte hade ägt aktier eller fonder, blev då investerare över en natt.

Källor: SvD