Risker

Från den 1 november 2016 gäller nya skuldsaneringslagar. På Kronofogdens webbplats hittar du information och fakta om vad reglerna innebär samt svar på de vanligaste frågorna.

En stor förändring är att den person som söker skuldsanering och har ett betalningsutrymme ska betala till Kronofogdens betalningstjänst varje månad istället för att skicka pengar direkt till de som ska ha betalt. Kronofogden fördelar sedan de inbetalda pengarna mellan samtliga fordringsägare och betalar ut pengarna en gång per år.

Det är inte svårt att teckna lån idag. Ofta krävs det bara några klick på nätet för att ansöka. Detta är naturligtvis något som lockar många, speciellt de som är i behov av pengar. När lönen inte räcker till eller om man får oväntade utgifter så ligger därför snabblån nära till hands. Att försätta sig i skuld medför dock risker som är viktiga att man känner till.

Att försätta sig i skuld

När man befinner sig i en trängd, ekonomisk situation så är det lätt att man tar spontana beslut. När pengarna är slut på kontot eller om man fått en oväntat hög räkning, så kan en ekonomisk panik uppstå. Det är i dessa fall som många tänker mer kortsiktigt, snarare än vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli. Om man är oaktsam och ignorerar riskerna med skuldsättning, så kan man förvärra sin ekonomiska situation till en katastrofal nivå.

När man väl försätter sig i för höga skulder så förvärras ofta situationen väldigt fort. För varje månadsbetalning som kommer så ökar paniken och det är inte alls ovanligt att personer då tar nya lån, endast för att lösa äldre skulder. Det som händer är att man skjuter problemet framför sig och för varje lån man tar så förvärras situationen ytterligare. Om det vill sig riktigt illa så kommer man till en punkt där situationen blir ohållbar och då kan det sluta med ett skuldärende hos Kronofogden.

Detta händer om du inte kan betala

Månaden efter att du fått ditt lån beviljat och dina pengar utbetalade, så får du en räkning på den avbetalning som ska ske varje månad. Om du inte varit aktsam eller säkerställt att din ekonomi klarar denna månadskostnad, så kan det leda till att du inte får råd att betala räkningen. Obetalda lån kan få konsekvenser i olika steg.

1. Om inte månadsbetalningen blivit betald på sista betalningsdag, så skickas en påminnelse till dig. Det tillkommer s.k dröjsmålsränta och avgifter för att du inte betalat i tid, vilket ökar din skuld ytterligare.

2. Du har nu normalt 14-30 dagar på dig att betala påminnelsen, men om det inte sker så skickas räkningen vidare till ett inkasso företag. Ett inkassokrav skickas till dig som en varning att du nu är på väg att få en betalningsanmärkning. Ytterligare dröjsmålsränta och avgifter tillkommer, vilket än en gång gör din skuld större.

3. Om inte inkasso kravet betalas innan sista betalningsdatum så skickas ditt skuldärende till Kronofogden, som är en statlig myndighet. Kronofogden gör nu en översyn av din ekonomi och dina tillgångar, för att se vad som direkt kan inhämtas för att lösa din skuld. Om inga tillgångar finns men om du har en anställning, så kommer Kronofogden att kontakta din arbetsgivare. En del av din lön kommer sedan att automatiskt att gå till Kronofogden varje månad, tills dess att din skuld blivit betald.

4. Du har nu fått en betalningsanmärkning som finns registrerad hos alla kreditupplysningsföretag. Vid en kreditupplysning så visar denna betalningsanmärkning att du tidigare haft betalningssvårigheter, vilket kan göra att du blir nekad när du vill:

  • Låna pengar
  • Teckna ett mobilabonnemang
  • Köpa något på avbetalning
  • Teckna ett hyresavtal
  • Med mera…

Betalningsanmärkningen ligger synlig i minst 3 år innan den tas bort ur registret.

Tips för att förhindra överskuldsättning

Se till att få en bra överblick över din ekonomi, dina inkomster och utgifter. Detta gör du enklast genom att sätta upp en budget. Budgeten visar exakt hur mycket du har i inkomst och hur mycket du har i utgifter. Genom att ställa dessa summor mot varandra, så får du en bra uppfattning om hur stora utrymmen du har för e.v månadsbetalningar av snabblån och annat.

Om budgeten visar att du inte har råd att betala månadskostnaden för ett snabblån, så ska du naturligtvis låta bli att ansöka om lånet. Om din ekonomi är trängd så bör du i detta läget fokusera på att minska dina utgifter, snarare än att öka dem.