Översikt

Säkerfinans är en i raden av många framgångsrika nyetablerade långivare på den svenska marknaden. De har på kort tid anpassat sig efter marknaden och erbjuder produkter inom såväl smslån som kontokrediter. Den sistnämnda produkten är fortfarande relativt ny och vi ska förklara den mer i detalj här nedan. Säkerfinans är ett dotterbolag till S & A Sverige som erbjudit konsumentkrediter sedan 2011. Tack vare att S & A har många dotterbolag på kreditmarknaden så finns det väldigt mycket erfarenhet och kunskap i företaget. Det ska även tilläggas att Säkerfinans har SKEF trygghetssigill. Detta sigill delas ut av SKEF (Svenska Konsumentkreditföretagen EF) och är ett bevis på att Säkerfinans står för sund kreditgivning med goda villkor.

Tjänster & produkter

Precis som vi nämnde ovan så erbjuder Säkerfinans inte bara smslån utan även något som kallas kontokredit. Kontokredit är i stora drag en kombination mellan ett smslån och ett kreditkort. Du har tillgång till en vilande kredit som du kan aktivera när du vill. För denna kredit betalar du bara ränta på det belopp du faktiskt använder. Detta är väldigt smidigt och innebär att du kan vara än mer flexibel i din privatekonomi. Använder du inte kontokrediten så betalar du heller ingenting för den, vilket är väldigt fördelaktigt.

Räntor

Räntorna skiljer sig åt i viss mån beroende på vilken av de två krediterna du väljer. Smslånet och kontokrediten har med andra ord olika räntevillkor, även om de inte är helt skilda från varandra. För smslånet gäller en effektiv ränta på 228% och kontokrediten har för närvarande en effektiv ränta på 222,9%. Värt att notera är dock att de effektiva räntorna är angivna på årsbasis. I och med att krediterna inte löper under så pass lång tid så hinner inte räntorna heller generera så höga kostnader som man kan tro vid en första anblick.

Räkneexempel för smslån: Beräknad med antagandet att kreditbeloppet är 25000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 228,0 % Kreditränta är rörlig, f.n. 122,8 % per år. Uppläggningsavgift är 95 kr. Totalt att betala tillbaks är 44595 kr. Månadskostnad: 3717 kr.

Räkneexempel för kontokredit: Beräknad med antagandet att kreditlimiten 25000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 222,9 % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. 123,1 %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir 44588 kr. Ingen uppläggningsavgift eller andra avgifter eller kostnader tillkommer. Minsta belopp att betala per månad är 2750 kr, 11,0 % av den totala Kreditlimiten.

Villkor

För att kunna ta ett lån hos Säkerfinans måste du uppfylla nedanstående krav.

Service

Säkerfinans har en högkvalitativ kundservice med öppettider under såväl vardagar som helger. Måndagar till fredagar är de tillgängliga mellan 08:00 – 18:00 och på lördagar mellan 10:00 – 15:00. Utöver telefon så når du dem även på mail. Den här stora tillgängligheten bidrar till en väldigt stor trygghet och gör att du som låntagare alltid kan känna att du är i säkra händer.

Sammanfattning

Säkerfinans är en stabil aktör som på kort tid etablerat sig som ett av de ledande kreditbolagen på den svenska marknaden. Detta indikeras inte minst genom att de blivit belönade med SKEF:s kvalitetssigill. Att de dessutom erbjuder såväl smslån som kontokrediter gör de till en mångfacetterad kreditgivare som du kan vända dig till oavsett situation.

  • Både smslån och kontokredit
  • Helgöppen kundservice
  • Godkänd av SKEF
  • Ingen möjlighet till större lån
 Betalningsanm.
 Utan UC
 Utbetalning helg

Legitimering

  • E-legitimation (BankID)
  • Underskrift
Avi-avgift: 0 kr
Uppl.avgift: 0 kr