SKEF – vilka är de och vad står de för?

SKEF står för Svenska Konsumentkreditföreningen Ekonomisk Förening. Det är en förening som startades 2013 av några av de största aktörerna inom konsumentkrediter i Sverige. 

Bakgrunden till SKEF

Syftet med uppstarten av SKEF var att skapa en branschorganisation som verkar för en seriös och transparent marknad för låntagarna. De verkar dessutom för att kreditbolagen ska erbjuda sina kunder skäliga villkor, då många av de bolag som erbjuder så kallade snabbkrediter, till exempel smslån och liknande, erbjuder lån till mycket höga räntor och korta avbetalningstider. 

Att en aktör som erbjuder lån och krediter till privatpersoner är medlem i SKEF är för låntagarens trygghet, då SKEF har en rad fastställda regler och villkor som måste uppfyllas för att få vara medlem.

Det är även en kvalitetsstämpel på att utlånaren med största sannolikhet är en seriös aktör.

Om man vill veta om ett bolag är medlem i SKEF, eller inte, ska man se efter SKEFs logga på deras hemsida. 

SKEF

Krav på kreditbolag hos SKEF

Några av de höga krav som ställs på långivaren för att få beviljas medlemskap i organisationen är att kreditbolaget ska vara registrerat hos Finansinspektionen, alternativt att de innehar ett tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta är idag lagstadgat för alla kreditbolag och är således ingenting som är unikt endast för medlemmarna hos SKEF. 

Personuppgifter och andra känsliga uppgifter måste behandlas enligt GDPR.

Kreditbolagen måste identifiera alla sina kunder innan de ingår någon form av avtal, och detta kan de till exempel göra via BankID, eller via annan lämplig identifieringsmetod. De är också skyldiga att ta en kreditupplysning på alla som vill låna pengar, för att vara säker på kundens återbetalningsförmåga. 

Kreditbolaget måste också ha en stabil ekonomi. Detta för att bolaget ska kunna hålla en god service gentemot sina kunder. 

SKEF tar hand om kunderna

Vidare godkänner de långivare som är medlemmar hos SKEF att inte skicka någon faktura till Kronofogden innan det gått minst 30 dagar efter att räkningen förfallit.

De ska också se Kronofogden som en absolut sista utväg och aktivt arbeta för att motverka att de kunder som inte har råd att betala får en betalningsanmärkning. Om möjligt, ska de istället upprätta en avbetalningsplan tillsammans med kunden, utifrån dennes betalningsförmåga.

Förlängningar av lånet är inte något som rekommenderas, och därför tillåts endast maximalt två sådana. Förlängningar innebär att låntagaren erbjuds en förlängd betalningstid, mot en viss kostnad. Det vill säga att man tillåts skjuta upp betalningen med ett visst antal dagar, vanligtvis 14 eller 30 dagar.

Om man skjuter upp betalningen på grund av ekonomiska problem, så kvarstår fortfarande problemet, plus att det under tiden ökat ännu mer i kostnad, därav att det inte rekommenderas.

Vill man visa att man är en seriös aktör på marknaden, genom att bli medlem i SKEF bör man se till att ansöka i god tid, då det tar hela 6 månader att bli medlem. Under dessa sex månader kommer kreditbolaget att noggrant granskas av SKEF så att de verkligen följer de regler och villkor som gäller för att kunna erbjudas ett godkänt medlemskap.