Snabblån med skulder

Låneformen snabblån är något som lockar till sig allt fler låntagare hela tiden. Det är ett snabbt, smidigt och enkelt sätt att låna pengar vilket är väldigt fördelaktigt. Vidare så ställs det i regel något lägre krav på dig som låntagare för att kunna bli beviljad ett snabblån. Med andra ord kan det till exempel var möjligt att låna pengar med skulder. Visserligen kan det låta väldigt fördelaktigt och attraktivt att kunna låna pengar med skulder, men du ska ha i åtanke de konsekvenser som kan följa om du missköter dig. Mot bakgrund av detta har vi därför gjort en större sammanställning med de viktigaste delarna som du bör tänka igenom innan du beslutar dig för att ta ett snabblån med skulder.

snabblån med skulder - kan man låna med skuldkonto?

Grundvillkoren som måste uppfyllas för att man ska kunna ansöka om ett snabblån är betydligt mindre krävande än villkoren för exempelvis ett bolån eller ett privatlån på större belopp. Till exempel så kan du i vissa fall bli beviljad att låna pengar med skulder. Det betyder dock inte att det är fritt fram för alla att skicka in en ansökan och sedan förvänta sig ett positivt besked från långivaren. Det är viktigt att du har full koll på villkoren innan du skickar in en ansökan. Får du avslag på en stor mängd låneansökningar så kan detta de facto även påverka dina framtida möjligheter till att bli beviljad ett lån.

Åldersgränsen är ett grundvillkor som inte går att rubba. Absolut minimumålder är 18 år i och med att det är då man blir myndig. Många långivare har dock striktare åldersgränser än så och det är inte ovanligt att du måste vara en bit över 20 år för att kunna låna pengar. Att man ska vara svensk medborgare är ett annat, och ett tredje är att man måste ha ett svenskt bankkonto. Detta är rena formaliteter som måste uppfyllas för att du ens ska ha en möjlighet att ta ett lån, detta gäller även alla snabblån. I tillägg gäller alltid att den som söker måste vara skuldfri hos Kronofogden. Det sistnämnda villkoret finns inte alltid utskrivet i informationstexterna på långivarnas webbplatser eller ens i de standardvillkor som gäller för varje lån, men det finns ingen som helst tvekan om att möjligheten att låna är i princip obefintlig för den som har en obetald skuld som har gått till Kronofogden.

Att ovanstående villkor finns, oavsett om det är explicit eller implicit, är egentligen för att skydda såväl långivare som låntagare. Det kan te sig som självklara regler, men de bör skrivas ut för att informera dig som låntagare om de exakta förutsättningarna som gäller för dig att kunna ta lån. Vidare så löper långivaren en mycket stor risk att inte få tillbaka sina pengar vid utlåning till en person som bevisligen har misskött sig tidigare, och en låntagare som redan är i knipa bör givetvis inte försöka att ta ytterligare ett lån. Det är på grund av omständigheter som de nyss nämnda som långivaren är relativt restriktiv i sina gränser, krav och villkor. Alltså, dels för att skydda långivaren från risken att inte kunna återfå det utlånade beloppet, men också för att skydda låntagaren från att inte hamna i ekonomiskt trångmål. Att låna pengar med skulder är således en situation man ska undvika så långt det är möjligt.

Att hamna hos Kronofogden

Har du missat att betala en räkning, missat att betala en första påminnelse och även missat att betala en eventuell andra påminnelse? Då är risken stor att ditt ärende har skickats till Kronofogden. Har du dessutom erhållit ett brev med en räkning från Kronofogden så kan du vara säker på att ditt ärende har skickats vidare till dem.

Betalningsanmärkning

När ditt ärende har blivit skickat till Kronofogden innebär det att du kommer få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen innebär att din underlåtelse att betala en eller flera fakturor och räkningar registreras hos Kronofogden. Detta betalningsregister kommer sedan att ge utslag när det görs en kreditupplysning på dig. Vad det innebär för din privatekonomi kommer vi reda ut längre ner. I samband med att du får en betalningsanmärkning så får du även ett skuldkonto hos Kronofogden. På detta skuldkonto registreras sedan de skulder du har kvar att reglera tillsammans med den ränta som förenas med skulden.

När du får en betalningsanmärkning så kvarstår denna i kreditupplysningsregistret i tre år även om du reglerar skulden. Kreditupplysningsregistret är tillgängligt för alla som kan ha intresse av att veta mer om din ekonomiska status. Exempel på sådana aktörer kan till exempel vara långivare, telefonoperatörer och hyresvärdar. Det är med andra ord mycket allvarligt att få en betalningsanmärkning och det kan få långtgående konsekvenser. Trots detta så finns det vissa som gör undantag och ger snabblån med betalningsanmärkningar och till exempel erbjuder dig att låna pengar med skulder.

Skuldkonto

Har du ett skuldkonto hos Kronofogden bör detta regleras innan du försöker ingå avtal om nya krediter, abonnemang eller bostäder. Skuldkontot innefattar inte bara den ursprungliga fakturan / räkningen som skulle betalats utan även tillhörande ränta samt kostnader i samband med indrivningsprocessen. Har du fler skulder som gått till Kronofogden så läggs även dessa till på ditt skuldkonto. Det kan med andra ord ganska snabbt byggas upp ett stort belopp på ett skuldkonto.

Har du ett skuldkonto som inte reglerats, alltså betalats till fullo, så är chansen minimal, för att inte säga obefintlig, att du kommer beviljas lån eller liknande. Du kan alltså inte låna med skuld hos Kronofogden, men chansen finns att du kan låna pengar med skulder hos andra aktörer. Faktum är att alla pengar du tjänar in, om du får ett betalningsföreläggande med efterföljande utmätning som resultat, ska gå till Kronofogden för att betala av den aktuella skulden. I en sådan situation, när du har ett skuldkonto att reglera, är det inte längre möjligt att få lån från några långivare överhuvudtaget, och du ska inte heller försöka ansöka om ett.

Vidare är det värt att notera att många långivare kommer neka dig endast på grund av betalningsanmärkningen. Alltså, även om det inte har gått så långt som till en utmätningsprocess så kan det bli oerhört svårt för dig att få en ny kredit i den här situationen. Du har dock möjlighet att ta ett lån om det visar sig att du har en god och ordnad ekonomi trots betalningsanmärkningen. Försöker du dock ta lån trots Kronofogden och trots att du sitter i ekonomiskt trångmål så kommer detta ge utslag direkt på din kreditupplysning, vilket endast förvärrar dina chanser till ett lån.

Risker med att låna pengar med skulder

Det finns flera risker förenade med att låna pengar med skulder. Alla risker bottnar dock i faran att din privatekonomi kan komma att förvärras och på sikt, om du inte gör något åt saken eller klarar av att betala av dina skulder, att du går i personlig konkurs. Som nämnts här ovan finns det långivare som kan komma erbjuda dig att låna pengar med skulder. Du måste dock agera med högsta försiktighet när du ger dig in i ett sådant företag. För det första bör du rannsaka dig själv och din ekonomi. Fråga dig själv om du har disciplin nog att kunna reglera dina utgifter till den grad som krävs för att du ska ha möjlighet att betala av ytterligare skulder. Se också över din ekonomi i sig, se om det finns faktiska medel och möjligheter att kunna anstränga ekonomin ytterligare.

Vad gäller just att ta snabblån med skulder så kan detta vara en väldigt förrädisk situation. Alla snabblån är i regel relativt små, sett till lånebeloppet. Räntan som är förenad med snabblånet kan dock göra så att lånet skjuter i höjden och påverkar din ekonomi betydligt mer än förväntat. Var därför väldigt försiktig med att teckna nya snabblån med skulder. I värsta fall byggs allt upp till att du till slut inte bara har ett skuldkonto hos långivaren utan även ett skuldkonto hos Kronofogden om du lånar pengar med skulder.

Låna pengar hos pantbanken

För långivarens säkerhet för ett snabblån finns enbart låntagarens löpande förmåga att betala, och den som har ett skuldkonto hos Kronofogden har av uppenbara skäl en mycket begränsad ”säkerhet” att uppbringa. Det enda alternativet är egentligen att vända sig till pantbanken.

En pantbank är en alternativ form av kreditinstitut, alltså långivare. Pantbanken är ett alternativ om du behöver låna pengar med skulder eller ta lån trots Kronofogden och ett eventuellt skuldkonto där. På pantbanken görs nämligen ingen kreditupplysning när du ansöker om ett lån. Deras verksamhet är uppbyggd på ett annat sätt. För att ta ett lån hos pantbanken så lämnar du in en säkerhet i form av ett objekt, en pant. Upplägget kan liknas med den procedur som görs vid tecknande av bolån. När du tar ett bolån så tar långivaren som bekant bostaden i sig som en så kallad säkerhet. Att långivaren tar bostaden i säkerhet innebär att denne har rätt att överta bostaden om det skulle var så att du som låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka lånet. På samma sätt arbetar pantbanken. Kan du inte betala tillbaka lånet som du tagit av pantbanken så kommer de att behålla värdeföremålet som de erhållit i form av pant för ditt lån.

Det finns både fördelar och nackdelar med att låna pengar från pantbanken. Fördelen är att de inte ser till din ekonomiska status och bakgrund utan ser bara till värdet av den panten som du lämnar in. Du kommer dock aldrig att kunna få ett lån som uppnår ett högre belopp än vad föremålet i sig värderas till. Med andra ord kan det vara klokt att istället sälja värdeföremålet i fråga och endast inbringa vinningen från försäljningen. På så sätt kan du också bestämma exakt värde på föremålet helt själv. En annan nackdel med att låna från pantbanken är faktiskt densamma som den ovan nämnda fördelen – alltså att de inte ser till din ekonomiska historik. I och med att pantbanken inte gör någon kreditupplysning så har de ingen aning om din betalningsförmåga. Pantbanken kan mycket väl göra dig en så kallad björntjänst genom att låna ut pengar till dig utan att du har någon möjlighet att betala tillbaka och således förlora din inlämnade säkerhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du ska agera med största försiktighet om du står i begrepp att låna pengar med skulder. Risken finns att du förvärrar din situation och sätter dig själv i ekonomiskt trångmål. På sikt kan detta leda till betalningsanmärkningar samt skuldkonto hos Kronofogden.

Har du fått ett skuldkonto hos Kronofogden så måste detta regleras omgående. Du kan med andra ord inte låna med skuld hos Kronofogden. Däremot kan du låna pengar med skulder hos andra aktörer. Många långivare kommer dock neka dig lån om du har en betalningsanmärkning hos Kronofogden. Det räcker alltså att få en betalningsanmärkning för att förvärra dina chanser till att få ett lån, det behöver inte gå så långt att du får ett skuldkonto hos Kronofogden. Denna betalningsanmärkning finns sedan registrerad på dig i tre år efter det att du fått den, även om du skulle reglera den aktuella skulden. Betalningsanmärkningar leder med andra ord till långtgående konsekvenser.

Det finns ett sista alternativ för dig som verkligen behöver låna pengar men saknar alternativ hos de sedvanliga långivarna och kreditbolagen. Detta alternativ är att se vilka erbjudanden du kan få hos en pantbank. Pantbanken bygger sin låneverksamhet på de värdeföremål som de får in som säkerheter. Med andra ord så beror beloppet som du kan låna helt och hållet på värdet av det föremål som lämnas in. Lämnar du in en klocka värd exempelvis 5 000 kronor så kommer du maximalt ha möjlighet att låna 5 000 kronor, exklusive ränta. Betalar du inte tillbaka lånebeloppet säljer sedan pantbanken din inlämnade säkerhet för att inbringa det utlånade beloppet.

Mot bakgrund av det ovan nämnda vill vi till sist poängtera att vi starkt avråder alla i ekonomiskt trångmål att på något sätt försöka låna pengar för att på så sätt komma ur situationen. Detta kommer endast leda till en än mer ansträngd ekonomi som kan komma att få förödande konsekvenser. Försök istället att i möjligaste mån att betala av dina skulder, det kommer du tjäna absolut mest på i längden.