Upplysningsföretag

snabblån utan uc hos olika upplysningsföretag

En långivare som erbjuder snabblån är skyldig att noga undersöka den potentiella låntagarens ekonomi med utgångspunkt i om han eller hon kan tänkas kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter utifrån låneavtalet. Det går givetvis att göra det genom insamling av uppgifter från olika register och även från den som ansöker om lånet, men det är tidsödande och krångligt, och därför anlitar alla långivare specialiserade kreditupplysningsföretag. Här kan du läsa mer om upplysningsföretag och vilka som används för så kallade lån utan UC.

Rikstäckande kreditupplysningsföretag

Det finns två typer av kreditupplysningsföretag, nämligen de som räknas som ”rikstäckande” och därmed för register över varje svensk medborgare över 15 år, och de som har ett lite smalare bevakningsområde. Det finns sju stycken rikstäckande aktörer i Sverige (korrekt per juni 2016) och de är:

UC AB
Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB
Bisnode Kredit AB
CreditSafe i Sverige AB
Sergel Kredittjänster AB
Syna AB
Decidas Info AB

Lån utan UC

De långivare som inte anlitar UC AB vänder sig normalt till någon av aktörerna Bisnode eller CreditSafe. Övriga i ovan förteckning har endast mycket små marknadsandelar. Den främsta anledningen till valet av Bisnode eller CreditSafe är att dessa två har skräddarsytt sin information för konsumentkrediter. En långivare inom exempelvis snabblån kan få fram exakt den information som behövs på bara några sekunder genom att använda de produkter dessa två aktörer erbjuder.

En annan anledning har att göra med det faktum att många låntagare helst ser att UC inte används, utan de önskar ta lån utan UC, och den långivare för snabblån som kan tillmötesgå denna önskan har givetvis en konkurrensfördel.

UC fångar upp allt – det gör inte övriga upplysningsföretag

Genom CreditSafe och Bisnode kan långivare erbjuda mer ”anonyma” lån. Vad innebär då det? Jo, vi kan likna dessa två upplysningsföretag vid stuprör. Kreditinformation om privatpersoner samlas i rören och den kommuniceras inte med andra upplysningsföretag. Det innebär till exempel att en kreditfråga hos exempelvis CreditSafe inte syns hos Bisnode och heller inte hos UC. Att kreditfrågan inte syns hos UC kan vara en stor fördel. Dessa båda alternativa upplysningsföretag används också i regel lite mindre flitigt överlag än Upplysningscentralen. För större lån, kontroll av potentiella hyresgästers ekonomi, abonnemang inom telekom och liknande används nästan uteslutande UC.

Exempel

Mona har ansökt om och fått beviljat fem snabblån efter kreditupplysningar hos UC det senaste året. Nu ansöker hon om ett privatlån på ett lite större belopp. Långivaren, som inte blir imponerad över antalet krediter och typen av krediter, nekar Mona lånet.

Hade Mona i stället valt att ansöka om snabblån utan UC, exempelvis via Bisnode, de första fem gångerna hade antalet kreditfrågor hos UC varit noll och, förutsatt att Monas ekonomi är i sin ordning och att hon i övrigt uppfyller kraven för att få sitt privatlån beviljat, hade långivaren förmodligen gått henne till mötes.

Märk väl!

I vissa situationer kan det faktum att Bisnode och CreditSafe fungerar som ”stuprör” göra det lättare att få lån. Du ska emellertid inte vara av uppfattningen att du är garanterad att få låna när UC är ute ur bilden. De långivare som använder sig av alternativ till Upplysningscentralen är inte mindre seriösa och har normalt sett inte lägre krav på din grundläggande betalningsförmåga än vad de som anlitar UC har.