Jens

5 tips om du får ekonomiska problem

De flesta hamnar någon gång i livet i ett läge då det är svårt att betala räkningar och löpande utgifter. En sådan situation skapar stress och det är också naturligt att man känner sig maktlös. I situationer då pengarna inte räcker till, är det viktigt att så fort som möjligt försöka identifiera exakt hur situationen ser ut och sedan vidta snabba åtgärder.

Om du just nu upplever att du har ekonomiska problem, kan du använda ett par tips för att snabbare kunna få ekonomin på rätt köl. Här är fem tips du kan använda dig av.

Nya pengar

1. Prioritera det viktigaste

Om pengakrisen är akut gäller det att du gör prioriteringar. Det finns räkningar som du verkligen inte kan skjuta upp och dessa måste du prioritera först. Hyran är en sådan, räkningen för el och vatten en annan. Dessutom måste givetvis du och familjen ha mat på bordet. När dessa utgifter är betalda kan du gå vidare och prioritera bland övriga räkningar.

2. Identifiera förändringar på sikt

Det finns många anledningar till att ekonomin kan utvecklas i en negativ riktning. Vissa står utanför vår kontroll, men de allra flesta kan vi själva påverka. Många får ekonomiska problem på grund av en ohållbar konsumtion och dyra lån på höga belopp. Andra underlåter helt enkelt att se till att budgeten går ihop. Oavsett skäl för de ekonomiska besvären är det bra att försöka identifiera förbättringsområden på sikt.

3. Låt inte skulderna löpa

Om du skulle komma i ett prekärt ekonomiskt läge, är det viktigt att du inte helt prioriterar bort att betala amorteringar och räntor. Lån och avbetalningar försvinner inte bara för att du struntar i fakturorna. Snarare är det så att skulderna växer och att du drar på dig onödiga extrakostnader. Får du svårt att betala ett lån, ta kontakt med långivaren för att se om du kan erbjudas en temporär lösning under en viss tid. Det brukar inte vara omöjligt att förhandla fram en lösning.

4. Minska på utgifterna

Inkomsterna är inte sällan desamma månad efter månad. Vad som kommer in på kontot månadsvis kan du alltså inte så enkelt påverka. Utgifterna kan du dock påverka, och du gör klokt i att försöka minska dem. Lägre utgifter gör din situation bättre både idag och i framtiden.

5. Sök hjälp och råd

Pengar är ett känsligt ämne och det kan upplevas som genant att be om råd i ekonomiska frågor. Det är dock mycket klokt att utnyttja de möjligheter som finns. Ett första steg kan vara att berätta om den besvärliga situationen för någon som står dig nära och som du litar på. Ett andra steg kan vara att ta kontakt med den budget- och skuldrådgivare som finns i varje kommun.

Stor satsning på information om överskuldsättning

I sammanhanget kan vi tipsa om att regeringen under 2018 genomför stora satsningar på att informera om överskuldsättning. Man har bland annat gett Konsumentverket i uppdrag att ta fram informationsmaterial för både allmänheten och de personer som på olika sätt har kontakt med personer som har problem med skulder.

För privatpersoner har Konsumentverket bland annat tagit fram ett paket med titeln ”Hur mår din ekonomi”. I detta finns en folder med samma namn som kan laddas ner gratis från myndighetens webbplats. Foldern innehåller snabba och konkreta tips på vad man kan göra för att ta kontroll över en besvärlig ekonomisk situation.

Här kan du ladda ner foldern.