Mark

Är flytt av ditt privatlån i själva verket en bra idé?

När den månatliga inbetalningsavin för en eller flera av dina privatlån anländer i brevlådan så är börjar man per automatik att reflektera över huruvida man bör flytta en eller flera av dessa privatlån till en annan kreditgivare för att få igenom en lägre ränta.

Det hela kan låta väldigt lockande och vid första anblicken som en riktigt bra idé. Dock så måste man sakta i backarna och faktiskt göra sig införstådd med vad det hela innebär eftersom det sällan faktiskt är en bra idé att flytta ett eller flera av sina privatlån.

Läs mer: Myter om snabblån

Vad är ett privatlån?

Man brukar säga att “ett kärt barn har många namn” vilket även är fallet med privatlån. I själva verket så är ett privatlån något som inom finansvärlden benämns för den fackligt korrekta termen “annuitetslån”.

Det hela innebär att du åtar dig att betala alltid en fördefinierad och fast månadskostnad vilka i sig baseras på lånets storlek, inklusive löptid. Du blir således påförd en högre räntekostnad i kombination med en betydligt mindre amorteringsbelopp. I takt med att löptiden fortlöper så kommer räntekostnaden att sjunka, varav din amorteringsgrad ökar.

Eftersom månadskostnaderna kan vara betydligt kännbara, beroende på antalet privatlån som du fått beviljat så kan du börja fila på idén om att flytta dina privatlån till en annan kreditgivare, dock till en betydligt lägre ränta!

Dock så måste du komma ihåg det faktum att vid bytet så kommer du att återigen behöva betala en högre ränta, vilket i sin tur innebär att privatlånet i fråga tar betydligt längre tid att göra sig av med, än om du förblivit trogen din initiala kreditgivare.

Läs på och väg fördelar och nackdelar

En strategi som många kreditgivare lockar med är den låga månadskostnaden, även om marknadskostnaden i fråga på förhand ser ut att vara lägre. Eftersom kreditgivaren endast fokuserar på fördelarna och kamouflerar de påtagliga nackdelarna så är det lätt att luras med och gå med på något som i slutändan mynnar ut i en riktigt dålig affär!

I vissa fall så kan ändå flytten av en eller flera av dina privatlån visa sig vara en lukrativ och riktigt bra affär. En av dess exempel är när du vill samla alla dina små lån och omvandla dessa till ett så kallat “samlingslån”.

Ett sådan lån är ofta betydligt högre än alla de mindre privatlån som man samlat på sig, samtidigt som den kommer till en betydligt förmånligare ränta. Du sparar alltså pengar, samtidigt som du har en bättre kontroll över kostnaderna.

Sist men inte minst så måste du även komma ihåg att du ofta kan även förhandla med din nuvarande kreditgivare. Det sista kreditgivaren vill är att tappa dig som kund till en konkurrent!

Genom att föra fram vettiga argument till varför du ska ha en lägre ränta och sätta det i perspektiv så kan du komma ganska långt. Kom ihåg dock att du själv måste göra grovjobbet eftersom ingen annan kommer göra det åt dig!