Jens

Myter om snabblån

Med ett snabblån kan du få ett tillskott till hushållskassan utbetalt inom bara några timmar i det fall du befinner dig i en ekonomiskt besvärlig situation. Lånetypen kan alltså fungera som en slags livlina. Du undviker också att behöva ta hjälp av dem som står dig nära.

Det är dock många som fortfarande känner tveksamhet inför att ansöka om snabblån. En anledning är att lånetypen inte minst inom medias rapportering alltid presenteras på ett mycket negativt sätt. Den som följer rapporteringen i dagspress och på TV-nyheterna kan förledas att tro att snabblån är en säker väg till större ekonomiska problem och att långivarna i regel är oseriösa aktörer.

Här går vi igenom tre vanliga myter/missuppfattningar som förtjänar att analyseras i detalj. Det handlar om kostnaderna, risken att bli lurad och konsekvenserna vid försenad betalning.

Myter om snabblån

Myt 1: Snabblån är alltid mycket dyra

Ett vanligt ord i nyhetsartiklar om snabblån är ”ocker”. Idén med att använda detta ord är att sätta en mycket negativ stämpel på hela företeelsen, och det är kostnaderna som man fokuserar på. Ocker är nämligen ett brott och genom att koppla begreppet till snabblån kommer låneformen givetvis mycket dålig dager.

Klart är att snabblån är dyra i jämförelse med andra typer av lån. Det är dock inte särskilt korrekt att jämföra exempelvis ett bolån med ett snabblån. Till exempel är bolån på mycket höga belopp medan snabblån är på mycket låga diton. Andra skillnader är löptider, förekomst av säkerhet, hanteringskostnaderna i förhållande till lånebeloppen med mera.

Den stora anledningen till att snabblån är den dyraste formen av lån är att långivarens tid, risk och avkastningsmål måste täckas av ett fåtal återbetalningar. För stora privatlån och bolån kan dessa kostnader spridas ut över flera år, men för snabblån måste de täckas inom bara några månader. Det gör att räntan och andra lånekostnader blir höga procentuellt sett.

Sett i detta perspektiv bör snabblån inte per automatik anses som dyra. Allt beror på vad man jämför med. I tillägg ska sägas att det naturligtvis finns stora skillnader mellan olika långivare precis som det finns skillnader mellan långivare inom privatlån, bolån, kreditkort med mera.

Exempel: Många snabblåneföretag erbjuder idag så kallade årslån med nominella räntor på omkring 30% helt utan avgifter. Ett lån på exempelvis 5000 kr ger (något förenklat) en totalkostnad på 1500 kr under tolv månader. Om komplett återbetalning sker inom bara någon eller ett par månader blir kostnaden i stället bara omkring 100-200 kr, vilket ger en kostnad i ränta på 2-4%.

Bra att veta: Vissa snabblåneföretag erbjuder till och med räntefria lån. För dessa tillkommer normalt någon kostnad i form av avgifter, men fenomenet visar på att snabblån inte behöver vara mycket dyra. Det gäller bara att man väljer med omsorg.

Myt 2: Risken är stor att man blir lurad

Av någon anledning har begreppet snabblån/smslån blivit en synonym till lurendrejeri. Även i detta sammanhang är syftet att sätta lånetypen i en mycket dålig dager.

Snabblåneföretag luras inte. Det är helt enkelt inte tillåtet att vilseleda eller presentera oriktiga uppgifter kring lån. Det sätter det mycket omfattande regelverket kring långivning upp mycket stora hinder för.

Att man kan känna sig lurad är en helt annan sak. Det är något som inte är något specifikt för snabblån. Så fort det finns pengar involverade finns risken att man kan uppleva att man har fått en sämre deal än vad man trodde inledningsvis. Nyckelordet här är ”trodde”.

Tror gör man i kyrkan, som det så populärt heter. När det handlar om ansökan om snabblån finns alla regler och villkor och kostnader noggrant presenterade. Det är bara att läsa innantill för att få en konkret bild av vilket erbjudande det är man ansöker om.

Myt 3: Betalar man inte i tid skickas ärendet till Kronofogden direkt

Det är fullt möjligt för en långivare att skicka vidare ett ärende till Kronofogden i princip direkt efter förfallodatum. Det finns dock ingen affärsmässig fördel för en långivare att göra det. De som driver företag som erbjuder snabblån har inget intresse av att förstöra din ekonomi.

Det vanliga förfarandet vid försenad betalning är att du först får en påminnelse via sms och/eller e-post. I denna kommunikation anges ofta exakt vad du ska göra för att undvika ytterligare kostnader och besvär. Fortsätter du vara försenad med betalning får du normalt ytterligare en påminnelse. Först därefter går långivaren vidare till nästa steg, som då är inkasso.

Att tänka på innan du tar snabblån

Med den här artikeln hoppas vi att du har fått en lite mer nyanserad bild av de myter/missuppfattningar som bland annat media gärna sprider om snabblån.

Slutligen kan det vara klokt att påminna om de grundregler du bör följa för att i största möjliga mån undvika problem med snabblån.

  • Fråga dig själv om du verkligen behöver låna? Är situationen verkligen akut? Finns inga andra möjligheter?
  • Om du väljer att låna, kontrollera alla villkor särskilt kring hur och när återbetalning ska ske. Gör också en analys av priset för lånet. Om du tycker att det är för högt ska du givetvis inte låna. Förmodligen finns ett billigare lån att teckna.

Se också till att inte teckna låneavtal om du inte är säker på att kunna betala tillbaka i tid.