Månad: maj 2016

Enklare att ansöka om skuldsanering

ny lag om skuldsanering

Riksdagen har nyligen klubbat igenom ny lagstiftning kring skuldsanering. Lagarna, som träder ikraft den 1 november, kommer att innebära stora förändringar både vad gäller hur ansökan ska gå till, hur handläggningen sker och hur betalningsschemat läggs upp. Överlag kan vi …
Läs Mer

Större kontroll av långivare med ny lag

Ny lag för säkrare smslån

Regering och riskdag har successivt skärpt lagstiftningen när det gäller utlåning i form av konsumentkrediter på mindre belopp såsom till exempel snabblån de senaste åren. Den mest omfattande regleringen trädde i kraft i juli 2014 och den innebär långtgående skyldigheter …
Läs Mer