Jens

Alarmerande statistik om obetalda e-räkningar

Under årets fem första månader skickade de två ledande betalföretagen Qliro och Klarna omkring 20 000 betalningsärenden till Kronofogden, detta enligt en granskning som SVT har gjort. Jämfört med samma period 2017 är ökningen närmare 50%.

Enligt Kronofogden är den stora anledningen till det ökade antalet ärenden de nya möjligheterna att betala på faktura online. När det blir enklare att skjuta upp betalning och e-handeln ständigt växer blir också ärendena hos myndigheten fler. Läs mer om läget idag och få tips på hur du kan undvika problem med obetalda e-fakturor.

Obetalda räkningar

Nya konsumtionsmönster

E-handeln växer för varje dag. Enligt siffror från Handelns Utredningsinstitut (HUI) var tillväxttakten för e-handeln 14% för det andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Enligt samma uppgifter handlade ungefär två av tre svenskar något på nätet under kvartalet. Det följer av e-barometern (se mer här). Kläder och skor är de typer av varor som säljs mest över nätet.

När möjligheterna att skjuta upp betalning blir fler och e-handeln ökar, blir resultatet ofrånkomligen att antalet obetalda ärenden växer. Särskilt gäller det unga vuxna, och särskilt faktiskt unga kvinnor.

Klarna och Qliros betallösningar

För ett par år sedan var antalet betalningsmetoder för köp på nätet mycket få. I praktiken handlade det om kortbetalningar av olika typer. 2016 lanserade sedan Klarna ett helt batteri av olika betalningslösningar. Året därpå äntrade Qliro banan med ungefär samma typer av metoder.

Med både Klarna och Qliro kan du betala på fem olika sätt, nämligen:

  • Köp direkt
  • Faktura (räntefritt 14 dagar)
  • Konto
  • Köp nu – betala senare
  • Delbetalning

För alla betalningslösningar som inte innebär att betalning sker eller reserveras direkt görs köpet egentligen på kredit. Du handlar alltså saker trots att du inte har pengar att handla för.

Ett problem som Kronofogden lyfter i SVT:s artikel är att den betalningsmetod som normalt är förvald är betalning mot faktura. En annan sak som är något problematisk, är att det räcker med ett par klick för att göra beställningen. Du behöver inte ta fram något betal- eller kreditkort. Du behöver inte ens legitimera dig med BankID.

För den som har full kontroll över sin nätshopping är detta givetvis mycket smidigt. Det kan vara bekvämt att få hem varorna först för att sedan betala inom 14 dagar. För den som har mindre kontroll kan lösningen i stället resultera i ekonomiska svårigheter.

Många unga kvinnor kommer i kläm

Unga är överrepresenterade bland dem som hamnar hos Kronofogden och får en betalningsanmärkning på grund av obetalda e-räkningar. Enligt Kronofogdens statistik riktas över hälften av betalningskraven till dem som är mellan 18-34 år. Anledningarna är i huvudsak två. En är att denna åldersgrupp helt enkelt är den som är mest flitig med att handla på nätet. En annan är att åldersgruppen har en i jämförelse med snittet något sämre betalningsförmåga. En 20-åring har helt enkelt i genomsnitt klart lägre inkomster än vad en 40-åring har.

När det gäller uppdelningen i män/kvinnor är det fler kvinnor som hamnar i problem till följd av nätshopping. Det är en intressant uppgift särskilt eftersom män i övrigt är klart överrepresenterade hos Kronofogden.

Det här händer när man inte betalar

En e-räkning ska vanligtvis betalas inom 14 dagar. För eventuella delbetalningar gäller andra tidsfrister. Om din betalning inte kommer in i tid får du en påminnelse. Den kommer med en påminnelseavgift, så redan i det här skedet blir den försenade betalningen extra kostsam.

Om du inte betalar trots uppmaningen via påminnelsen blir resultatet att räkningen skickas vidare till inkasso. Både Klarna och Qliro har egna inkassobolag och dessa aktörer brukar inte dröja särskilt länge med sina inkassokrav.

Slutdestinationen för din räkning är Kronofogden. Det första som sker när ärendet kommer till myndigheten är att ett betalningsföreläggande skickas till dig. Nu är det bråttom att betala för att undvika så kallad fastställelse. Genom denna typ av dom får Kronofogden möjlighet att besluta om exempelvis löneutmätning.

Tre tips för att undvika problem

Det enklaste sättet att undvika problem med obetalda e-räkningar är självklart att undvika nätshopping. För många är detta dock inte ett reellt alternativ. Här är tre andra tips du med fördel kan använda dig av.

Ge dig själv betänketid

Många inköp på nätet görs spontant utan större eftertanke. Du kan motverka detta genom att ge dig själv betänketid. Ge dig själv 24 timmar. Kanske upptäcker du ganska snart att du egentligen inte vill eller behöver köpa produkten.

Rusa inte igenom kassan

Klarna, Qliro med flera leverantörer av betaltjänster har gjort sina ”kassor” för betalning mycket smidiga och snabba att använda. Kanske är de dock lite för snabba och smidiga? Det är lätt hänt att man springer igenom de olika stegen i köpprocessen och det kan innebär att man gör fel val. Välj noga när du ställs inför alternativen för betalning.

Sätt en budget för nätshopping

Ett tredje tips för att undvika problem är att sätta upp en budget för nätshopping. Det kan upplevas som tråkigt, och du kan frestas att avvika från planen. Följer du din plan minskar dock risken att du gör köp som i förlängningen kan innebära problem med påminnelser, inkasso med mera.

Källor: Läs mer i SVT artikel ”Allt fler obetalda e-räkningar skickas till Kronofogden” (länk). Den bygger på Kronofogdens pressmeddelande som du hittar här.