Jens

Behöver Sverige snabblån?

Det har länge funnits många delade åsikter om lån generellt och speciellt om så kallade snabblån eller smslån. De har funnits på marknaden relativt länge och är inget nytt men i och med ökad reklam för dem och enkelheten att få ett lån beviljat har kritiken vuxit till sig.

Det har gått så pass långt att regeringen gick in och lagstiftade om högrisklån och reglerade marknaden ytterligare.

Många tyckte att detta vara behövligt medan andra tyckte att det lätt kan leda till andra oförutsägbara situationer där personer får andra typer av skulder som lagen inte förutsåg på grund av dessa begränsningar. Som med allt kommer det alltid att finnas de som tycker både bra och illa om snabblån.

Det är tyvärr många gånger lätt att bara se de negativa sidorna om man själv inte har behov av ett. Har man aldrig varit i situationen där man desperat behöver ett lån för något extremt viktigt och helt enkelt inte har besparingar eller liknande är det svårt att förstå.

Varför just snabblån

Det är svårt att svara på hur samhället skulle sett ut om snabblånen inte hade funnits. Säkerligen hade en annan lösning hittats och tyvärr då många gånger olagliga som var fallet när föregångaren till snabblån dök upp i USA under 1800-talet.

Det kommer alltid att finnas de som behöver snabba lån och då kommer snabblånet att vara den perfekta lösningen. Att bilen går sönder eller barnet som behöver datorn till skolarbete men den fungerar inte är situationer som man inte råder över. Bör människor dömas negativt på grund av att de behöver ett lån för dessa?

Kanske det är svårt för många att spara då lönen helt enkelt inte räcker till. Det finns en stor grupp vuxna människor som aldrig har blivit uppfostrade till att skapa ett buffertsparande och inte har den möjligheten. Då kommer det att vara svårt att ha en marginal till vissa situationer.

Å andra sidan kommer det alltid att finnas de som inte vet bättre eller helt enkelt tror att de är immuna mot att bli skuldsatta och tar ut lån som de absolut inte behöver eller många gånger inte kommer att kunna betala tillbaka.

Enkelheten har under det senaste årtiondet ökat andelen som är skuldsatta och har betalningsanmärkningar. Det finns även många som har något slags beroende och inte kan kontrollera sig och då tar ut snabblån efter snabblån utan att tänka på konsekvenserna.

Kanske många av dessa skulle ta större privatlån och få desto större skulder om snabblån inte fanns. Det är svårt att bedöma om vissa behöver lida för andras misstag. Det är som med det mesta. I sig är snabblån varken negativt eller positivt, det har att göra med hur det används och vilken inställning människor har till det.

Kanske ligger lösningen just där. Kanske behöver Sverige uppfostras till att kunna hantera snabblånen och dess existens. Precis som med regleringen av alkohol där man anser att det skulle vara katastrofalt att lätta på reglerna men i de länder där det inte finns lika strikta regler finns det många gånger inte heller samma stora problem.