Jens

Betala körkortet via CSN

Regeringens utspel om att unga under vissa förutsättningar ska kunna få CSN-lån för körkort är nu en realitet. Med särskilda körkortslån kan unga från och med den 1 september ha möjlighet att finansiera körkortsutbildningen med CSN-lån precis liksom gäller för vanliga studier.

Skälet för regeringens förslag och det nya regelverket, är att göra långtidsarbetslösa unga utan körkort mer anställningsbara. Det är en mängd jobb som kräver B-körkort och med lånemöjligheten kan fler få chansen att komma närmare arbetsmarknaden.

Är du arbetslös? Saknar du körkort? Du har då möjlighet att ansöka om körkortslån hos CSN. Här berättar vi alla detaljer kring lånet. Vi berättar också om alternativet kreditkonto i det fall du av olika anledningar inte kan ansöka om CSN-lånet.

körkortslån csn

Låna upp till 15 000 kr

CSN:s körkortslån kan beviljas till ett belopp på upp till 15 000 kr och detta maxbelopp gäller precis alla sökande. Att ansöka om lånet är enkelt. Det går faktiskt att ansöka om lånet med BankID direkt på CSN:s webbplats. För detaljer kring utbetalningar, se nedan.

Villkor för att få låna

Grundregeln är att alla som är mellan 18 – 47 år och saknar arbete ska kunna ansöka om lån för B-körkort från CSN. Med ett sådant körkort har man rätt att framföra personbil och lätt lastbil.

Det finns två typer av villkor som måste uppfyllas. Den ena typen handlar om ålder och arbetslöshet medan den andra handlar om status för den trafikskola du väljer.

Om du är 18 – 24 år kan du ansöka om körkortslån om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska dessutom antingen vara med i något av jobbgarantiprogrammen eller delta i etableringsprogrammet.

Om du är 25 – 47 år ska du för det första ha varit inskriven hos Arbetsförmedlingen minst de senaste sex månaderna. För det andra ska du ha varit helt arbetslös alternativt deltagit i Arbetsförmedlingens olika program under den tiden.

Kravet kring status på trafikskolan handlar om att trafikskolan ska vara godkänd av Transportstyrelsen. Du kan hitta en lista över godkända trafikskolor på myndighetens hemsida här.

Rutiner för utbetalning

I det fall du uppfyller villkoren får du i princip en slags ”kreditram” som delas upp i tre delar. Du får alltså inte 15 000 kr i handen direkt när lånet är godkänt. Dessutom ska du begära ut utbetalningarna via en blankett.

För att du ska få din första utbetalning ska du 1) anmäla ditt konto till Swedbank, och 2) begära utbetalning. CSN kontrollerar först att trafikskolan har skickat in uppgifter och sedan betalas pengarna ut inom ett par vardagar.

Viktigt att komma ihåg är att körkortslånet har en maxtid på 1 år. Detta avser inte din återbetalning, utan den sammanlagda perioden under vilken du kan begära utbetalningar.

Vad kostar ett körkort?

En viktig fråga är om 15 000 kr kan tänkas räcka för att bekosta alla delar i körkortsutbildningen inklusive avgifter till Trafikverket och bilhyra vid uppkörningen.

15 000 kr är ett belopp som regeringen har spikat utifrån genomsnittspriset i landet för följande:

  • 20 körlektioner
  • Allt utbildningsmaterial
  • Riskettan och Risktvåan
  • Trafikverkets avgifter
  • Bilhyran vid förarprovet

Den faktiska prislappen kan bli både lägre och högre än så. I vissa delar av Sverige kan totalkostnaden för ovan ”paket” av utbildning och avgifter uppgå till närmare 20 000 kr. Intensivutbildningar, det vill säga sådana trafikskoleutbildningar som sker under en kort och intensiv period, kan kosta betydligt mer om det krävs omfattande utbildning.

Den som väljer att övningsköra helt på egen hand och även läsa teorin på egen hand kan komma undan med en prislapp på ungefär 4000 kr. Det är nämligen vad de obligatoriska momenten i körkortsutbildningen kostar. Den som väljer den lösningen kan emellertid inte ansöka om CSN-lån. Det krävs nämligen att handledning sker vid en trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen.

Betala körkortet med snabblån

Det är som sagt inte alla som kan få möjligheten att finansiera körkortet med CSN-lån. Det är dessutom inte säkert att maxbeloppet räcker för att finansiera hela utbildningen. För dem som inte har sparade pengar eller kan låna av föräldrar finns alltid möjligheten att ansöka om ett lån utan säkerhet.

För det har du tre alternativ. Du kan antingen ansöka om ett snabblån, teckna dig för ett privatlån eller ansöka om ett kreditkonto. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på dina egna förutsättningar och din nuvarande ekonomi. Rent praktiskt är emellertid ett kreditkonto det bästa valet. Med ett sådant konto behöver du nämligen inte plocka ut hela din kredit på en gång.

Ett kreditkonto kan sägas fungera lite på samma sätt som CSN:s körkortslån. Du beviljas en kreditram och från den kan du göra valfria uttag.

Exempel: Du räknar med att ditt körkort kommer att kosta någonstans mellan 10 000 – 15 000 kr. Du ansöker då om en kreditram på 15 000 kr. Sedan gör du uttag i takt med att trafikskolan debiterar dig för körlektioner med mera. Att ha en vilande kreditram kostar ingenting, så det är bara på pengarna du tar ut som du betalar ränta.

Med ett snabblån/privatlån å andra sidan måste du ta ut hela lånebeloppet – exempelvis 15 000 kr – på en gång och börja betala räntor och amorteringar från dag ett.