Jens

Betalningsanmärkningar ger stor skada på din ekonomi

betalningsanmärkning

Det är ungefär 7% av alla svenskar i myndig ålder som är belastade av betalningsanmärkningar. Trenden är att antalet betalningsanmärkningar per capita i befolkningen sjunker, men samtidigt är situationen långt ifrån optimal. Dessutom är det nog en klen tröst för dem som har anmärkningar att den generella trenden är att fler sköter sina lån och betalningar på rätt sätt.

Att få en betalningsanmärkning är i vardagligt tal ungefär detsamma som att få en obotlig sjukdom. På vissa sätt är det korrekt, åtminstone om man tänker på den inverkan som anmärkningen har på möjligheten att leva ett sunt ekonomiskt liv.

Med betalningsanmärkningar blir vardagen besvärlig

I varje avtalssituation mellan ett företag och en privatperson har företaget ett behov av att klarlägga om privatpersonen ska kunna anses uppfylla sina skyldigheter. Om det handlar om ett avtal om en hyresrätt vill hyresvärden veta om hyresgästen har ekonomin att betala hyran varje månad. Om det handlar om ett nytt snabblån vill långivaren veta om låntagaren kan betala räntor och amorteringar.

De uppgifter som borgenären tittar på är inkomster, befintliga krediter, om låntagaren är gift eller inte, om han eller hon äger fastigheter, och så vidare. Den viktigaste faktorn är emellertid om den potentiella gäldenären har betalningsanmärkningar eller inte. Betalningsanmärkningen är ett tydligt bevis på att hyresgästen eller låntagaren tidigare inte har skött sin ekonomi på rätt sätt och det är givetvis ett stort varningstecken.

Detta varningstecken kan göra att möjligheten att hyra bostad blir liten eller till och med obefintlig. Det kan också göra det svårt att teckna abonnemang av olika slag. Framför allt blir det emellertid svårt att få lån och krediter. Att få en ansökan om ett snabblån, ett privatlån eller ett kreditkonto beviljat kan vara mycket svårt och skulle en långivare ändå vara så generös att bevilja en ansökan kommer denna förmån normalt med den högsta möjliga prislappen.

Antal och typ är viktiga faktorer

Det finns två olika typer av betalningsanmärkningar. Vissa uppkommer till följd av att man inte har betalat vanliga räkningar i tid. Andra uppkommmer på grund av obetalda skulder till det offentliga eller att man är slarvig med att betala underhåll och liknande utgifter som har fastslagits av en offentlig aktör. Ur exempelvis en långivares perspektiv är det egentligen ingen skillnad på typen av betalningsanmärkning, även om det kan vara så att vissa aktörer ser mer negativt på en anmärkning som har uppkommit på grund av försenade ”vanliga” räkningar. Om betalningsanmärkningen skulle vara en följd av en obetald låneåterbetalning är det givetvis mycket negativt.

Antalet betalningsanmärkningar kan också vara av vikt. Om en borgenär kan acceptera betalningsanmärkningar är det givetvis en fördel om man har så få som möjligt. Grundregeln är att allt över en notering i kreditinformationen sätter rejäla käppar i hjulen även hos den mest tillmötesgående borgenär. Med fler än tre anmärkningar torde det vara helt omöjligt att exempelvis få ett lån eller få ett kontrakt på en hyresrätt.