Jens

Bra och dåliga investeringar

växande pengar

Pengar växer inte på träd, men det går att få pengar att växa. Med flera metoder kan du få dina pengar att växa, varav det vanligaste är att spara pengar och låta pengarna växa med räntan du får på ditt sparande. Men det finns flera sätt, varav investeringar är en väldigt lukrativ variant. Och det bästa är att det funkar även för mindre belopp och inte bara mångmiljonbelopp som många kan tro.

Planera inför framtiden

Nyckeln till en bra investering är att sätta upp ett mål för investeringen. Både tidsmässigt och pengamässigt. Börja med att sätta upp en tidsram för din investering, utifrån dina ekonomiska förutsättningar. I många fall handlar en investering om att ligga ute med pengar tills de ger avkastning, vilket för många är en avgörande faktor för hur mycket man investerar. Detta är tydligast när det gäller aktier och värdepapper.

En kortsiktig investering kan skilja sig mycket åt från en långsiktig investering ur strategisk synpunkt. Långsiktiga investeringar är också ofta en investering för framtiden, och därmed ofta större summor som investeras.

Vad skiljer investeringar åt?

Vad som är bra respektive dåliga investeringar kan skilja sig åt oerhört mycket beroende på ett stort antal faktorer. Det viktiga är att du överväger alla dessa innan du gör större investeringar. Väljer du att investera i aktier så kommer du med stor sannolikhet att följa börsen för att se trender i dina aktiers värde. Det samma gäller även kortsiktiga investeringar och andra varianter. Ibland kan det till och med vara lägligt att finansiera en investering med snabblån eller dylikt. Det är dock väldigt viktigt att du övervägt alla faktorer gällande både investeringen i sig och effekterna på din ekonomi av att ta ett lån.

Om du exempelvis köper en bostad, som är en mycket tydlig typ av investering, så är det mycket viktigt att följa trender och förändringar på bostadsmarknaden. Så väl lokalt som nationellt. Detsamma gäller om du köper fordon, elektronik eller samlarobjekt. Det finns alltid mycket som påverkar värdet på din investering och du bör alltid vara väl insatt i hur värdet kan förändras och vad som kan påverka detta. Förståelse för detta ger dig bästa förutsättningarna för att se trender och förhindra en ekonomisk förlust.

Värt att tänka på

Många säger att elektronik och fordon är en mycket dålig form av investering, då dessa objekt i de flesta fall tappar värde väldigt snabbt. Till stor del stämmer det. Men det finns även objekt som kan vara en bra form av investering. Framförallt gäller det fordon som är samlarobjekt, till exempel veteranbilar och dylikt. Dessa tappar ytterst sällan i värde, utan stiger oftast sakta i värde. När det gäller elektronik så är det svårare. Om du exempelvis köper en ny dator eller tv så kan du nästan räkna med att den tappar minst 25% i värde i samma sekund som du bryter förpackningen.

Ha is i magen när du investerar och även när du väntar in avkastningen för din investering. Även om det är en kortsiktig investering så är det bra att inte ta förhastade beslut, som alltid. Detta är något som är A och O när det gäller aktiehandel framförallt, men även viktigt för investeringar överlag. Kontentan är med andra ord att ha så mycket information och tålamod som möjligt när du investerar. Ju mer av detta, ju större möjligheter att få god avkastning på din investering.