Kim Eriksson

Därför ogillar svenskar att prata om pengar

Varannan svensk känner sig obekväm att diskutera privatekonomi med andra och värst är det att prata om pengar med personer vi nyss lärt känna. Det visar en undersökningen av Bluestep från 2019. I rapporten framgår att det finns stora skillnader i hur tabu ämnet är beroende på var vi bor och vad saken gäller. Mest tabubelagt är det att prata om vårt sparkapital och andras ekonomi.

Tabu pengar

Beror på uppfostran

En anledning till att det är så jobbigt för många att prata om pengar är för att det är så de har blivit uppfostrade. Privatekonomi ska vara just det – privat. Länge har det varit ohyfsat att fråga någon hur mycket den tjänar. Även om tongångarna om ekonomi är mer lättsamma idag än de var för en generation sedan är det fortfarande många som höjer på ögonbrynen om ämnet kommer på tal.

En annan anledning som framgick av Bluesteps rapport är en ovilja att lyfta ekonomiska skillnader. 14 procent av svenskarna undviker ämnet då de skäms över att inte ha det lika bra ställt som omgivningen, medan en femtedel inte vill framhäva att de har det bättre ställt än gemene man. Män är dock mer benägna att undvika ämnet av den anledningen än kvinnor.

Lokala skillnader

Just hur tabubelagt ämnet är ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig, visar Bluesteps undersökning. Värmlänningar är mest bekväma att prata om pengar, medan hela 42 procent av de svarande från Örebro tycker att det är tabu att prata om vad man tjänar. I Jämtland är motsvarande siffra 23 procent och sett till hela befolkningen anser en tredjedel att ämnet är tabu.

Det finns också olika aspekter av vad som anses vara jobbigt att prata om när det gäller pengar. Till exempel anses det inte vara minsta tabu att berätta att man har gjort ett kap på rean eller fyndat något i butiken. Sparkapital är en helt annan historia. Hela 44 procent av svenskarna menar att det är oacceptabelt att diskutera hur mycket pengar man har på banken, eller i madrassen.

Vilket lån är socialt accepterat?

För en del är det tabu att prata om hur mycket man har i lån och att man har behövt låna pengar. Det är dock inte lika farligt att prata om som vad man tjänar, har i sparkapital eller andras ekonomiska situation. Det finns också skillnader i vilka typer av lån som är socialt accepterade eller inte. Nio av tio svenskar tycker att det är okej att teckna ett bolån och 77 procent att ta ett billån.

Att låna till konsumtion får däremot endast tummen upp från 6 procent av befolkningen. Trots det är det mer än var femte svensk, det vill säga över 20 procent, som någon gång har shoppat konsumtionsprylar, som kläder och elektronik, på avbetalning.

Tyvärr anger inte Bluestep någon statistik över ålder i sin rapport. Det hade annars varit intressant att ta del av. Sannolikt hade vi sett stora skillnader beroende på den tillfrågades ålder, då det tenderar att vara mindre tabu att diskutera pengar bland yngre.

Källa: Bluestep, ”Bluestep-rapporten 2019”