Jens

Därför ska du inte nöja dig med ett nollräntekonto

Under det första kvartalet 2020 uppgick de svenska hushållens sparande till totalt 127 miljarder kronor, enligt SCB. Detta är det högsta sparandet som har uppmäts för ett första kvartal. Men trots att det idag finns flera valmöjligheter när det gäller sparkonto med ränta, väljer majoriteten att spara i konton utan ränta. Under ett år är det därför miljarder kronor som svenskar går miste om.

Samtidigt har den senaste tidens händelser verkligen visat oss vikten av att ha en buffert. Oavsett var man är i livet är det alltid klokt att ha en summa sparad, och som är lättåtkomlig, för att inte riskera att få ekonomiska problem vid oförutsedda händelser. Det kan till exempel handla om en försämrad inkomst, på grund av till exempel sjukskrivning, permittering eller liknande.

Att ekonomiskt kunna hantera en sådan situation är förstås viktigt, och för att klara av detta behöver man ha en buffert.

Glad kvinna och man med mobiler i händerna

Placera din buffert på ett sparkonto

Din buffert bör du ha på ett sparkonto. Det finns flera goda skäl till detta, men ett av de främsta skälen är att ett sparkonto är till för just sparande. Har du pengarna på ditt vanliga konto är det lätt att spendera dessa pengar. På ett sparkonto har du dessutom möjlighet att få ränta på pengarna – något du vanligtvis inte får på ett vanligt lönekonto, samtidigt som pengarna är lättåtkomliga.

För att få ränta på ditt sparkonto behöver du dock i dagsläget söka dig ifrån storbankerna till mindre, mer nischade banker.

Detta har att göra med att räntan hos storbankerna slopades i samband med den ekonomiska kris som drabbade Sverige under 90-talet. Sedan dess har Sveriges ekonomi återhämtat sig, men bankerna har valt att inte återinföra ränta på sina sparkonton. Därmed får de själva en högre avkastning, eftersom de inte behöver betala ut någon ränta till sina kunder varje år.

Välj en bank med insättningsgaranti

De senaste åren har det dock dykt upp flera nya banker, som erbjuder ganska fina räntesatser på sina sparkonton. Detta för att locka nya kunder, eftersom det annars kan vara ganska svårt att konkurrera med de stora och väletablerade bankerna i Sverige.

När du väljer att placera dina pengar på ett sparkonto med ränta är det viktigt att den bank du väljer har insättningsgaranti. Det innebär att du får tillbaka upp till 950 000 kronor av ditt sparade kapital, vid händelse av att banken skulle gå i konkurs. På så vis vet du att dina sparade pengar sitter säkert så att du kan fokusera på annat, samtidigt som ditt kapital växer – tack vare räntan.