Jens

Färre unga hamnar hos Kronofogden

Den 21 januari släppte Kronofogdemyndigheten sin årliga genomgång av verksamheten för det föregående året. I statistiken för 2015 finns en del intressanta uppgifter att borra ner sig lite djupare i och en av dessa är uppgiften kring antalet som har fått se sina skulder gå hela vägen till Kronofogden. Överlag minskade antalet ärenden 2015 jämfört med 2014 och mest noterbar är minskningen i de yngre åldersgrupperna (18-30 år).

Trenden är att färre unga hamnar i skuldfällan

KronofogdenAntalet unga som hade ett eller flera ärenden hos Kronofogden vid årsskiftet 2015/16 var ungefär 37 000. Denna siffra kan jämföras med motsvarande uppgift för årsskiftet 2013/14, då ungefär 41 000 unga hade minst en obetald skuld hos Kronofogden. Det är en tydlig minskning som är särskilt anmärkningsvärd om vi tar i beaktande den allt mer omfattande utlåningen och att det faktiskt också blir fler unga i samhället sett till den totala befolkningen.

I ett pressmeddelande från Kronofogdemyndigheten anges framför allt två skäl till den positiva utvecklingen. Den ena är de informationsinsatser som myndigheten de senaste par åren har dragit igång tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen. Den andra är att det rent faktiskt har blivit i princip omöjligt för föräldrar att orsaka skuldsituationer för barn. Det finns givetvis även andra orsaker till trenden och vi kan bland annat nämna den skärpta lagstiftningen kring kreditkontroller som trädde i kraft i juli 2014.

Konsekvenser av att hamna hos Kronofogden

Man bör göra allt i sin makt för att undvika att hamna hos Kronofogden. Förutom ett absolut betalningskrav på skulden – ett krav som kan verkställas genom till exempel utmätning på lön – tillkommer alltid avgifter för själva ärendehanteringen och i tillägg kommer kreditupplysningsföretagen att lista en betalningsanmärkning i kreditinformationen. Betalningsanmärkningen gör det mycket krångligt att teckna de mest vanliga avtal i vardagen. Att få tag på en ny lägenhet kan till exempel bli mycket besvärligt.