Jens

Ha koll på löptiden för snabblån

När man tar ett snabblån är det viktigt, dels att man har koll på räntesatser och dels, att man har en något så när bra överblick vad gäller den egna ekonomin. Oavsett lånetyp så måste man kunna hantera den utgift som ett lån i förlängningen innebär. Det är dock inte bara en fråga om pengar och siffror som sådana utan även tiden som lånet är utlagt på. Man kan få vad man tycker är bra ränta men dessa måste ses mot bakgrund av lånets löptid.

Om löptiden går mot sitt slut och man känner att ens ekonomiska förutsättningar inte matchar det man har gått med på så kan det kännas pressande.

Det är viktigt att ha koll på löptiden och om det skulle se illa ut, hur hanterar man i så fall en sådan situation? Det finns råd och hjälp att få.

Straffavgifter behöver inte vara följden

En vanlig bild som många har av snabblån är att man tar på sig skulder som man inte klarar av att hantera, något som i sin tur innebär att man hamnar i ytterligare tråkigheter och skuldsätter sig djupare än man trott från början. Kostnaden blir större, inte minst på grund av de straffavgifter som man tvingas betala när man inte klarar av lånen. Detta kan vara en del av de orsaker som gör att vissa ryggar tillbaka för den möjlighet som snabblån trots allt innebär, kanske ovetandes att det finns alternativ som är betydligt mer skonsamma än straffavgifter.

Förläng lånet

När man tagit ett snabblån och löptiden närmar sig sitt slut så kan det kännas jobbigt om man vet med sig att man inte kommer att klara av de åtaganden som man tagit på sig i samband med lånet. Det finns dock ingen anledning att bara sätta sig ner och invänta straffavgiften och prickningen, det finns alternativ. En kan vara att helt enkelt förlänga lånet, detta innebär givetvis ytterligare kostnader i form av räntor men detta är helt klart att föredra framför en straffavgift.

Den som inte kan lösa sina lån och uppfylla sina åtaganden riskerar att hamna i en ond cirkel där straffavgifter leder till betalningsanmärkningar och prickningar, något som kan innebära att det blir svårt, kanske rentav omöjligt att få lån eller abonnemang i framtiden.

Viktigt att tänka på

Som med alla lån är det viktigt att man i samband med snabblån har en bra överblick vad gäller såväl sina åtaganden som sin ekonomiska situation i övrigt. Som alla vet så kan ju saker inträffa under resans gång som gör att de planer man haft och de ekonomiska förutsättningar man tror sig ha haft ändras. Man kan förlora jobbet, något i hemmet går sönder och måste bytas eller att man blir sjuk, om något händer som ändrar ens ekonomi så gäller det att snabbt tänka om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Om man till exempel har tagit ett snabblån som man fortfarande betalar av på så kan det vara smart att förlänga det omgående, innan löptiden är slut. Det ger en lite tid att anpassa sig och tänka nytt och framåt.