Jens

Högre skatter och ny public service-avgift 2019

ny public service avgift 2019

Någon ny regering finns inte på plats när vi skriver detta, men verkligheten ute i landet fortgår ju även om vi inte har någon regeringschef. Vid varje nytt årsskifte träder en rad nya lagar i kraft. Dessutom sker uppräkningar enligt index och i tillägg sker saker och ting ute i kommuner och landsting.

När nyårsraketerna skickas upp i skyn natten mellan 2018 och 2019 får vi medborgare börja förhålla oss till en rad förändringar i skattetrycket. Nedan är ett sammandrag av de viktigaste förändringarna. Läs om:

  • Högre/lägre skatter i kommunerna
  • Uppräkning av bränsleskatt
  • Högre skatt på sparande
  • Ny avgift för public service

Förändringar i kommunalskatterna

Kommunalskatten höjs i hela 58 kommuner från den 1 januari 2019. Vissa kommuner höjer rejält, med hela en procentenhet, medan andra gör mer blygsamma förändringar. Dessutom är det tre landsting som höjer skattesatserna. Det får till följd att många medborgare får betala mer trots att de enskilda kommunerna inte höjer.

Det är endast tre stycken kommuner som sänker kommunalskatten. Det handlar om Stockholm, Lidingö, Upplands Väsby, Gislaved, Österåker, Orust och Ljusnarsberg.

De två kommuner som höjer kommunalskatten mest är Vetlanda och Mullsjö. Här är höjningen 1,00 procentenhet (inklusive höjd landstingsskatt). För en person som tjänar 30 000 kr i månaden före skatt innebär höjningen cirka 3600 kr i extra skatt per år, eller ungefär 300 kr i månaden.

Österåker, som är en av de få kommuner som sänker skatten, har från och med 2019 den lägsta kommunalskatten i Sverige (29,18% på varje hundralapp). Dorotea är den kommun som har högst kommunalskatt med 35,15%.

Högre bränslepris

Sedan ett par år tillbaka gäller så kallad indexuppräkning av bensin- och dieselskatt för privatbilister. Regeln innebär att skatten räknas upp automatiskt varje nyår utan att riksdagen behöver ta ett nytt beslut.

Skatten höjs med konsumentprisindex tillsammans med två procentenheter, vilket i skrivande stund innebär en höjning med fyra procentenheter (2,4 + 2,0). Till detta kommer moms. Ja, du betalar faktiskt moms på skatten, vilket innebär att prisökningen blir högre än den som följer av endast indexuppräkningen.

Exakt hur mycket mer du måste betala vid pumpen efter nyår avgörs av priset på bensinen/dieseln, men du kan räkna med att en liter kommer att kosta mellan 30-50 öre mer direkt efter nyår.

Högre skatt på ISK och kapitalförsäkring

Om du har ett sparande på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring kommer ditt sparande att bli marginellt dyrare efter årsskiftet. Anledningen är att den så kallade statslåneräntan för 2018 är något högre än den var förra året.

På ett ISK respektive en kapitalförsäkring betalar du löpande en schablonskatt under året i stället för att betala vinstskatt på 30%. Denna schablon beräknas utifrån den statslåneränta som Riksgälden fastställer.

Först räknas en schablonränta ut. Den är detsamma som statslåneräntan (0,51%) med ett påslag på en procentenhet. Själva skatten på denna ränta är 30%, vilket innebär 0,453%. Har du exempelvis 100 000 kr i ”kapitalunderlag” ska du betala 453 kr i skatt under 2019. Motsvarande siffra för 2018 var 447 kr.

Skatten på vanligt sparande, exempelvis på sparkonto, höjs givetvis inte. Den skatten är fortfarande 30%, precis som avdraget för räntor på lån är 30%. 

Obligatorisk public service-avgift

Idag gäller att alla som har en TV-mottagare ska betala licensavgift. I det moderna tidevarvet, då många inte har någon TV utan endast exempelvis dator eller surfplatta, har denna avgift ansetts vara otidsenlig. Det har också varit enkelt att ”kasta ut TV:n” och anmäla att man inte längre har någon TV-mottagare för att slippa betala avgiften.

I mitten av november röstade riksdagen om införandet av en ny avgift för public service och förslaget gick igenom utan några större protester. Idén med avgiften är att precis alla svenskar med beskattningsbar inkomst ska betala den solidariskt från och med den 1 januari 2019. Radiotjänst kommer inte längre att skicka ut fakturor och hela konceptet med licens stryks.

Avgiften, som egentligen är en skatt, tas ut varje månad. Det innebär att du kommer att få lite mindre i plånboken vid lönen. Hur mycket du betalar totalt under året fastställs sedan i din deklaration.

En procent i public service-skatt

Skatten är en (1) procent på den beskattningsbara inkomsten. För att höginkomsttagare inte ska behöva betala åtskilliga tusenlappar finns emellertid ett tak på 1300 kr per person/år. Dock ska sägas att det inte krävs några större inkomster för att man ska nå detta tak. Det räcker faktiskt med en inkomst på omkring 13 600 kr per månad!

Vad är då beskattningsbar inkomst? Det handlar bland annat om:

  • Lön
  • A-kassa
  • Pension
  • Sjukersättning

Studiestöd och studiemedel är inte att räkna som beskattningsbar inkomst, inte heller försörjningsstöd.

Vinnare och förlorare på den nya TV-skatten

Det finns både vinnare och förlorare i förhållande till den nya TV-skatten. Typiska vinnare är ensamhushåll och pensionärer (med låga inkomster). I stället för att betala 2400 kr per år, som är den nuvarande avgiften, blir skatten för dessa kategorier endast 1300 kr. Även studerande tillhör vinnarna, i den mån de idag betalar TV-avgift.

Pensionärer kan emellertid också tillhöra förlorarna. Pensionärer på ålderdomshem måste nämligen betala skatten även om det till exempel endast finns en gemensam TV på äldreboendet.

Uppenbara förlorare är alla hushåll med mer än en förvärvsarbetande vuxen. Med två personer med en beskattningsbar inkomst på mer än 13 600 kr blir avgiften för hushållet totalt 2600 kr. Ju fler vuxna som ingår i hushållet, desto större blir nackdelen. Skräckexemplet är hushållet med två vuxna och två förvärvsarbetande hemmaboende barn.