Kim Eriksson

Kan jag som pensionär låna?

snabblån pensionär

Det är inte bara ungdomar med oregelbunden inkomst och personer ”mitt i livet” som emellanåt drabbas av ovälkomna räkningar som då och då skulle behöva ta ett kortfristigt lån. Även personer i de lite äldre delarna av befolkningen kan ha behov av att låna.

Många pensionärer upplever att man vrider och vänder på varje krona. Det gäller både för dem som hade en relativt hög inkomst i yrkeslivet och dem som arbetade i typiska låglönebranscher. Den dag man går i pension sjunker månadsinkomsten många gånger drastiskt och det blir en ny verklighet att förhålla sig till.

För den som lever dag för dag blir det en utmaning att betala till exempel en större räkning, som man inte hade förutsett, eller ett besök hos tandläkaren. En lösning är då att låna, och då i första hand ta ett snabblån. Frågan är då om det är möjligt att som pensionär ta ett snabblån? Visst finns det väl en övre åldersgräns på samma sätt som det finns en lägsta möjliga ålder?

74 år är normalt maximal ålder

Långivning är något som i stor utsträckning regleras frivilligt mellan parterna. Det gäller också åldersgränserna (förutom den lagstadgade 18-årsgränsen). Det är alltså fritt fram för långivaren att låna ut till en person som är 65 år, 80 år eller till och med 100 år. Emellertid ökar långivarens risk för varje ytterligare år, och det beror rent praktiskt på att risken att låntagaren avlider ökar.

För att kunna låna ut till pensionärer samtidigt som man inte tar ”onödig” risk har långivarkollektivet inofficiellt kommit överens om att 74 år är en lämplig maxålder för den som vill låna. För privatlån handlar åldersgränsen om att hela lånet måste vara återbetalt innan det år låntagaren fyller 75 år. För snabblån, som ju betalas tillbaka inom en eller ett par månader, gäller i stället att lån inte kan beviljas efter den månad den potentiella låntagaren fyller 75 år.

Summan av pensionen

Det viktigaste för en långivare är den löpande månadsinkomsten och denna sett i relation till de månatliga utgifterna. En person som har en stor förmögenhet har automatiskt en mer stabil ekonomi, men denna faktor är av ringa betydelse i långivarens kreditkontroll. För en pensionär som vill låna är det alltså de löpande pensionsutbetalningarna som är det centrala.

I lånesammanhang räknas pensionen precis på samma sätt som ”vanliga” inkomster från arbete. Är minimikravet för att få låna till exempel 100 000 kr per år (deklarerad inkomst) spelar det därmed ingen roll om pengarna kommer från en arbetsgivare eller är i form av pension.

Är du under 75 år och har en pension som totalt per år överstiger minimikravet för den aktuella långivaren har du, förutsatt att din ekonomi i övrigt är ordnad, stora chanser att bli beviljad snabblån som pensionär.

Tips – låna utan ränta

Att ta ett snabblån, oavsett man är pensionär eller befinner sig i något annat stadie i livet, är något man ska göra endast i undantagsfall. Den korta återbetalningstiden utgör en risk i sig. Att lånet normalt löper med en kostnad som ofta är rejält tilltagen i förhållande till själva lånebeloppet är en annan nackdel.

Återbetalningstiden kan du inte göra något åt. Kostnaden kan du dock påverka och du kan faktiskt få ner den till 0 kr. Med räntefria snabblån betalar du ingenting för ditt snabblån om du betalar tillbaka i tid.