Kim Eriksson

Konsumentkrediternas svarta får?

Payday loans

För många svenskar förknippas ordet snabblån eller sms lån med något negativt. Effektiva räntor på flera tusen procent, ingen reglering av lånevillkoren och en kortsiktig lösning som oftast resulterar i en skuld hos kronofogden. Vi ska titta lite närmare på konsumentkrediternas svarta får och reda ut om det verkligen stämmer.

Historien bakom snabblån

Snabblån, som också kallas SMS-lån, är ett relativt nytt begrepp för många. 2006 etablerades begreppet SMS-lån i Sverige och fick ett explosionsartat genomslag. Men låneformen sträcker sig tillbaka mycket längre än så.

Redan i slutet av 1800-talet började långivare erbjuda sig att köpa löner. De köpte arbetares löner dagarna innan löning för en summa som var mindre än den faktiska lönen. Detta blev en form av sk payday loan vilket är att anse som den internationella motsvarigheten till snabblån. Den här låneformen var utformad för att kringgå de lagar om ocker som redan då fanns i många delstater.

Utvecklingen i USA

På 1930-talet ökade möjligheterna med att bland annat kunna växla in lönecheckar innan det faktiska utbetalningsdatumet, vilket också är att anse som en tidig form av snabblån. Sedan tog det fart ordentligt under 1990-talet då regelrätta snabblån började erbjudas i stor omfattning i USA. Under en tid fanns det runt 500 skyltfönster där snabblån erbjöds, vilket snabbt ökade till över 22 000 och har på senare år växt ännu mer i antal.

Utvecklingen i Sverige

Sverige och Norden fick möjligheten till snabblån år 2006, och då kunde processen oftast vara så snabb som 15 minuter från ansökan till utbetalning av lånet. Nu för tiden betalas dock oftast lånen ut dagen efter, då storbankerna ingrep mot låneformen 2008.

Konsumentverket och Finansinspektionen

Redan när SMS-lån etablerades i Sverige så kritiserades dessa företag hårt av Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten. Detta, tillsammans med den strikta tillsynen från Finansinspektionen har i stort sett hjälpt SMS-lånebolagen och låntagarna. Idag regleras, kontrolleras och övervakas långivare av tillsynsmyndigheter vilket ger en bransch där låntagaren kan känna sig trygg och säker.

Som alla branscher så var det inte helt felfritt i början och det fanns företag som drog fördel av detta, vilket i sin tur ledde till dålig publicitet i flera fall. När nu mycket av branschens villkor och procedurer är starkt reglerade så lever dock tyvärr lite av den negativa stämpeln ändå kvar. Ett av de största negativa argumenten är idag det en del hävdar är extremt höga räntor för snabblån.

Effektiv ränta

Enligt regleringar skall långivare utförligt och enkelt förklara lånevillkoren, och även ge låntagaren en bra uppfattning om lånets kostnad. För detta krävs att långivaren uppger den effektiva räntan klart och tydligt. Detta i sig är givetvis positivt, men när det gäller lån med kort återbetalningstid blir det direkt missvisande.

Effektiv ränta är en årlig räntesats för ett kreditbelopp beräknat på att räntan betalas en gång per år, vilket i sin tur betyder att ett lån med mycket kortare återbetalningstid får en missvisande effektiv ränta.

Skuld hos Kronofogden

Kronofogden och skuldfällan

I början ökade antalet ansökningar till Kronofogden om betalningsförelägganden kopplade till snabblån lavinartat. Mellan 2007 och 2014 ökade antalet med så mycket som 123 procent. Merparten av svaranden i dessa ansökningar var till en början unga vuxna, män och kvinnor mellan 18-25 år. Detta föll sig logiskt enligt många och än idag tror de flesta att merparten av de som blivit skuldsatta på grund av snabblån är just yngre människor. Ålderskategorin som 2014 hade mest obetalda skulder relaterade till snabblån var personer mellan 26-35 år, följt av personer mellan 36-45 år. Regleringar och strängare kreditprövningar gav omedelbar effekt, och räddade många unga vuxna från skuldfällan.

2015 hände dock något med statistiken i samband med att den starka ökningen började plana ut. Kronofogden slutade föra statistik över obetalda snabblån. I och med detta blev det svårare att påvisa det som faktiskt många andra undersökningar belyst, att skulderna fortsätter att minska och att snabblån inte är den skuldfälla många tror.

Slutsats

Det finns gott om kritiker till företagen som erbjuder snabblån. Dessa har tidigare haft goda argument för sin ståndpunkt under en tid då långivarna inte alltid gjorde ordentliga kreditbedömningar och ibland inte försåg låntagarna med helt korrekt information innan de ingick ett låneavtal. Idag lever dessa argument kvar, trots den stora förändringen som skett senaste åren inom branschen för SMS-lån.

Branschen är mycket bättre reglerad idag, och låneföretagen kontrolleras noga. För många är därför snabblån en form av oanvänd buffert, som vi alla bör ha. Om katten knaprat i sig husnyckeln och måste till veterinären, om ungarna ”råkar” bada med laptopen eller om bilen bestämmer sig för att parkera tofflorna på obestämd tid. Då är det mycket bra att ha en buffert, något som inte alla har möjlighet att lägga undan pengar till.

Då fungerar snabblån som en mycket välkommen och bra räddning. Du har då möjlighet att reda ut situationen som uppstått med väldigt kort varsel och du behöver inte låna mer än du faktiskt behöver. Detta i sin tur betyder att du kan betala av lånet efter kort tid och sedan vara tillbaka till att ha möjligheten att använda det som en form av buffert nästa gång olyckan är framme.

Och sist men inte minst, det egna ansvaret är det som ändå väger tyngst. Om du känner att du klarar av en återbetalning på ett snabblån så finns det inga hinder för att använda dig av detta. Om du däremot är osäker på din återbetalningsmöjlighet så är snabblån inte ett alternativ man bör överväga.

”Låntagare ska ha ett starkt konsumentskydd, men i slutändan har man ett eget ansvar som man inte kan bortse från. Man kan inte i efterhand säga att man inte visste att lånet skulle bli så dyrt för att man inte förstod, inte orkade läsa eller hade för bråttom.”

Civilekonomen Alexander Guzman deltog 2014 i debatten om snabblån och följde upp detta med ett inlägg på politikdelen där han förtydligade sina argument med tyngdpunkt på låntagarens egna ansvar enligt ovanstående citat. Avslutningsvis blir det ytterligare ett citat från detta inlägg om konsumentkrediternas oförtjänta svarta får – Snabblånen.

”Att skylla på sms-lånebranschen för att man hamnat hos Kronofogden blir lite som att skylla på McDonalds för att man blivit överviktig.”

Källor: Finansinspektionen, Kronofogden, Finansdepartementet, Svensk författningssamling, Konsumentverkets författningssamling, Finansinspektionens författningssamling