Kim Eriksson

Kopiera miljonärernas hemligheter – 7 tips

Animerad bild

Napoleon Hill publicerade 1937 boken Think and Grow Rich. Den är en slags självhjälpsbok med ekonomi som tema. Tesen i boken är att de flesta som uppnår en förmögenhet på andra sätt än genom spelvinster eller arv genom livet uppvisar ungefär samma karaktärsdrag. Det är en tes som både Napoleon Hill själv bevisade och som har bevisats ytterligare många gånger sedan dess. Det är tydligt att majoriteten av de förmögna har ett antal saker gemensamt. Nedan kan du läsa mer om sju av dessa. Kanske kan du anamma någon eller några av karaktärsdragen?

1. Miljonärer sätter mål

Utan mål vet du inte vart du ska och var du befinner dig just nu. Ett typiskt karaktärsdrag för miljonärer är att de beslutar om mål för ekonomiska frågor. De delar också upp målen i delmål för att lättare lyckas med sina planer. Naturligtvis inkorporeras målsättningarna i all planering och i alla budgetar.

2. Miljonärer stannar hos en arbetsgivare

Lite överraskande är att majoriteten av miljonärer har en mycket stabil arbetssituation under lång tid. De byter inte arbetsgivare särskilt ofta för att på så sätt ge karriären en skjuts, utan ser till att sakta men säkert avancera hos en eller ett par arbetsgivare. Många miljonärer är också egenföretagare inom icke-konjunkturkänsliga branscher.

3. Miljonärer tjänar pengar på flera sätt

Det finns begränsningar för hur mycket man kan tjäna på vanligt förvärvsarbete. De flesta miljonärer har därför flera källor till inkomster. Den viktigaste är inkomster från investeringar och sparande. En annan vanlig inkomstkälla är uthyrning av fastigheter och en ytterligare är inkomster från ett deltidsjobb eller en hobbyverksamhet.

4. Miljonärer är flitiga

Många av dem som är mer förmögna än genomsnittet är också mer flitiga och aktiva än genomsnittet. De arbetar lite mer och de är också mer aktiva på fritiden.

5. Miljonärer gör det de är bra på

Det finns mest värde i att fokusera tid och energi på det man är bäst på. Av den anledningen väljer de flesta miljonärer att göra just det. Om de inte behärskar en uppgift, vare sig det gäller redovisningen i ett eget bolag, reparationer i hemmet eller något annat, är de inte sena att betala någon annan för att utföra dessa tjänster.

6. Miljonärer granskar sina utgifter

Alla miljonärer har det gemensamt att de inte tycker om att förlora pengar. De ser därför till att granska sina utgifter för att se om de är nödvändiga eller inte. Det betyder inte att miljonärer är snåla – bara det att de vill ha valuta för sina pengar.

7. Miljonärer har tålamod

Att ta ogenomtänkta beslut är ett säkert sätt att förlora pengar. Det är därför inte så konstigt att lejonparten av de mer förmögna besitter ett stort tålamod. De är bekväma med att fundera länge på beslut som rör ekonomi och de kan vänta länge på att få den belöning som beslutet innebär.