Kim Eriksson

Kortfakta om snabblån 2015

Svenska Konsumentkreditföretagen (SKEF) är en branschorganisation som samlar bland andra företagen bakom varumärken som Ferratum, Risicum, Meddelandelån, Flexlimit, Folkefinans och Easycredit. Tillsammans står medlemmarna i organisationen för en mycket stor del av det totala antalet beviljade smslån i Sverige och det gör att SKEF kan presentera ganska rättvisande fakta om hur snabblånebranschen utvecklas. När vi skriver det här har SKEF precis presenterat ett antal intressanta fakta om snabblån 2015 och här nedan kan du läsa ett sammandrag.

bild som illustrerar utvecklingen inom snabblån

Två trender

Av SKEF:s sammanställning för långivningen inom segmentet snabblån för 2015 är det ganska enkelt att identifiera två trender, nämligen att:

  • Antalet lån ökar
  • Antalet ärenden hos Kronofogden blir färre.

Antalet ärenden, både vad avser låneansökningar och faktiskt beviljade lån, ökade ganska kraftigt 2015 jämfört med 2014. Räknar vi i fakturor är ökningen faktiskt hela 25% mellan åren. Anledningarna till den ökade utlåningen är givetvis flera. Vi kan till exempel peka på den större bredden i långivarnas utbud. Det finns numera helt enkelt fler låneprodukter som kan passa fler potentiella kunder.

Samtidigt som antalet lån blir fler minskar alltså antalet ärenden som går till Kronofogden. Detta förhållande kan verka helt omöjligt, men det finns en ganska enkel förklaring. Det är nämligen så att långivarna numera är skyldiga att genomföra tuffare kreditkontroller än tidigare, och det medför att låntagare som har sämre möjligheter att kunna betala tillbaka inte kan beviljas lån. Jämfört med 2014 minskade antalet ärenden hos Kronofogden på grund av obetalda smslån med 27%, vilket är en ganska anmärkningsvärd siffra.

Den typiske kunden

I det allmänna medvetandet finns en bild om att yngre är klart överrepresenterade i statistiken när det gäller dem som ansöker om smslån. SKEF:s statistik pekar dock i en annan riktning och åldersgruppen 18-25 år är inte alls överrepresenterad. Istället kan vi konstatera att snittåldern bland dem som ansöker om snabblån är 37 år.

Några ytterligare generaliseringar utifrån SKEF:s data ger vid handen att den typiske kunden är en man som har en årsinkomst som är något lägre än medianlönen i Sverige. I praktiken kan den typiske snabblånekunden sägas vara en genomsnittlig svensk.