Jens

Kronofogden får kritik från Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot Kronofogden för sina ”oacceptabelt” långa handläggningstider vid ansökan om betalningsföreläggande. Enligt JO:s undersökning har flera som ansökt om betalningsföreläggande på manuellt vis fått vänta i upp till 4 månader innan ärendet ens registreras, det skriver DN. Sådana fördröjningar kan leda till stora problem för den sökande.

JO: Bryter mot likabehandlingsprincipen

Det går att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden på två sätt – antingen maskinellt eller manuellt. De som ansökt på maskinellt vis har enligt utredningen fått väsentligt kortare handläggningstider jämfört med de som gjort sin ansökan manuellt.

Att det skiljer rejält mellan handläggningstiderna beroende på hur ansökan skickats in strider mot likabehandlingsprincipen, menar JO som därför ser allvarligt på detta. Idag ligger tiden för att få sitt ärende registrerat för en manuell ansökan på ungefär tre till fyra månader. Det kan få stora konsekvenser för den som väntar på sina pengar och är inte en acceptabel väntetid, skriver JO.

Kronofogden ber om ursäkt till sökande

Enligt Kronofogden själva beror den långa handläggningstiden på ett planerat byte av ett gammalt IT-system, vilket gjort att de inte kunnat hantera lika många ansökningar som vanligt. Bytet visade sig vara mer komplicerat än de på förhand räknat med, och de har därmed inte hunnit ikapp med de köer som skapats. Samtidigt har det varit fler ansökningar än vanligt, menar myndigheten.

Kronofogdens produktionsdirektör, Eva Carlquist, är medveten om problemet och ber om ursäkt till de som drabbats av den långa väntetiden. Hon menar också att de har förståelse för att problemet kan slå hårt mot de som inte får hjälp att driva in sina skulder.

Kronofogden själva skriver på sin sida att de räknar med att vara tillbaka till normala handläggningstider under det andra kvartalet 2020. De har också anställt extra personal för att komma ikapp med de långa handläggningstiderna så fort som möjligt.

Att ansöka om betalningsföreläggande

Om en privatperson eller ett företag är skyldig dig pengar som denne inte har betalat enligt överenskommelse kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Myndigheten hjälper då till att driva in skulden. Detta gäller till exempel om någon köpt en vara eller en tjänst och inte betalat, eller om man lånat ut pengar som inte har betalats tillbaka trots påminnelser.

Du får då fylla i vad skulden gäller, och hur mycket pengar personen i fråga är skyldig dig. Därefter kommer ärendet handläggas av Kronofogden och den person som är skyldig dig pengar kommer att delges skulden. Beroende på om personen i fråga godtar betalningsföreläggandet, eller om denne nekar, kan ärendet komma att tas upp i domstol. Om inte fastställs skulden och drivs in.

Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande, men ytterligare kostnader kan tillkomma. Det är alltså i denna process som flera sökande har fått vänta tre till fyra månader för att ärendet ens ska registreras hos myndigheten.