Jens

Lev minimalistiskt och få en bättre ekonomi

Vit stol mot blå vägg

Idag är det trendigt att leva mer eller mindre minimalistiskt. Med det menas bland annat att man försöker att använda så få prylar som möjligt, att man ser till att det är ordning och reda hemma och att man gör sig av med det man inte behöver. Det handlar också om att strukturera upp och göra det ekonomiska livet i vardagen mer minimalistiskt. Grundidén är att man ska städa bort distraktioner som tar tid och energi så att man kan leva enklare.

Känner du att det ofta blir ”för mycket” med fysiska ting och att det ofta går runt i huvudet kan du kanske ha fördel av att börja tänka mer minimalistiskt. Här är fyra fördelar att fundera kring.

Du får tid, pengar och ork för det viktigaste

Vad är egentligen viktigast i ditt liv? Visst är det väl familj och vänner och kanske en hobby eller två? Med ett minimalistiskt tänk kring hemmet och din ekonomi kan du frigöra tid, pengar och ork för att kunna fokusera på just det viktigaste. Strategin är att rensa bort allt som står i vägen för ett liv där familj, vänner och hobbyer är i fokus. Det kan till exempel handla om att sluta köpa ”onödiga” prylar för att istället spendera de pengarna på resor med familjen eller på investeringar för framtiden.

Du får ett bättre ekonomiskt fokus

Alla har både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på sin ekonomi. Det kortsiktiga perspektivet handlar om lön och räkningar under de kommande månaderna medan det långsiktiga handlar om prioriteringar på längre sikt. Med en större portion minimalism i det längre perspektivet, detta utifrån vad som är viktigt för dig, kan du få ett bättre ekonomiskt fokus. Du kan förmodligen göra mer väl avvägda val kring investeringar, återbetalningar av lån och så vidare för att stärka din ekonomi på lång sikt.

Du kan betala av på lån snabbare

Hela idén med minimalism är att tankesättet ska fungera som en motvikt till materialism. Du ska helt enkelt undvika att spendera och helst göra dig av med varenda pryl som du inte behöver i vardagen. Har du till exempel en garderob full av kläder som du inte använder ska du sälja plagg efter plagg. Detsamma gäller om du har en bil som du använder endast sporadiskt.

Med ett minimalistiskt tänk kring ekonomi kan du frigöra pengar att använda för att snabbare betala av lån. Du kan ”gå plus” varje dag och använda ditt överskott för att snabbare bli skuldfri och på så sätt få ännu mer pengar över i framtiden.

Du blir lugnare

I dagens konsumtionssamhälle pågår en ständig jakt efter det senaste. Mobiltelefoni och mode är två bra exempel. Många blir stressade över denna ständiga jakt och känner allt annat än ro i sinnet. Den som anammar en mer minimalistisk syn på prylar och status kan många gånger bli lugnare i sinnet i vardagen och det är en fördel så god som någon. Det kan givetvis krävas en tillvänjningsperiod så det kan vara en god idé att ta ett litet steg i taget.