Jens

LO ställer krav på nya regler för a-kassan

Sverige befinner sig i ett svårt läge just nu och i stort sett alla samhällsfunktioner är påverkade. Det gäller såväl övergripande statliga funktioner som privata aktörer. Sverige, liksom många andra länder, står nu inför en stor utmaning där många människor riskerar att bli arbetslösa. Det är här a-kassan kommer in i bilden och de nya krav som nyligen har framförts av LO till regeringen.

A-kassan är en arbetslöshetskassa. För att få full ersättning från den behöver du ha varit medlem och betalat in en månadsavgift under ett antal månader. Om du blir arbetslös får du dock en viss grundersättning, oavsett om du är medlem eller inte. Det är helt enkelt en form av arbetsförsäkring – en trygghet för att kunna ta sig igenom en period av arbetslöshet och klara sig ekonomiskt.

LO ställer nu krav på regeringen att ändra reglerna kring a-kassan. Många i Sverige kommer att bli arbetslösa och står inför stora problem att klara det dagliga livet. A-kassan har generellt en kvalificeringstid och en minsta nivå för arbetande timmar. Uppnås inte dessa har den arbetslösa inte rätt till full ersättning från a-kassan och får då endast ett grundbelopp på 8 000 kronor/månad.

Kravet från LO är att regeringen måste sänka kraven för att få ersättning. Det är två nya punkter som föreslås; dels sänka tiden som krävs för att få ersättning och dels nivån på antal arbetade timmar. En sådan ändring skulle göra att fler omfattas av a-kassa.

Kvinna som blivit uppsagd från arbete

Sänkta krav ger fler människor stöd

En sänkning av kraven skulle göra att fler skulle få möjlighet till ersättning från a-kassan, och framförallt fler timanställda skulle omfattas. Kravet från LO var att sänka kvalificeringstiden till sex månader och antalet arbetade timmar från 80 till 40 timmar i månaden. En justering av dessa regler skulle innebära att många drabbade människor skulle slippa ansöka om socialbidrag.

Efter kravet från LO har regeringen valt genomföra ändringar i reglerna för a-kassan. Detta grundat på att fler behöver kunna omfattas i det extraordinära läge som Sverige befinner sig i. Kvalificeringstiden sänks från ett år till tre månader. Regeringen slopar även tillfälligt karenstiden. Istället för att a-kassan träder i kraft sex dagar efter arbetslöshet gäller den nu direkt istället.

Även arbetsvillkoren ändras och sänks från 80 till 60 timmar per månad under en sex månader sammanhängande period. En annan del är att själva grundbeloppet i ersättningen också höjs från dagens 365 kronor till 510 kronor per dag (11 220 kr/mån).

Att sänka kraven för arbetslöshetskassan är en välkommen åtgärd som leder till att fler människor kan fortsätta bo kvar och ha mat för dagen trots uppsägning. En permittering eller ett avsked på arbetsplatsen är en stor mental utmaning och att då slippa den ekonomiska oron är en stor fördel för såväl individen som samhället. Åtgärden beräknas kosta staten totalt 11 miljarder kronor.

Läs mer på Sveriges a-kassors webbplats.