Jens

Ny lag för snabblån införd i Danmark

Den 1 juli infördes en ny lag för snabblån i vårt nordiska grannland Danmark. Lagen innebär flera skärpta regler kring både utlåning och marknadsföring av snabblån – och har flera likheter med den lag som infördes i Sverige den 1 september 2018.

Lagstaty på kontorsbord

Tidigare har man som kreditgivare för snabblån i Danmark kunnat husera relativt fritt, men i och med den nya lagen – som ska verka skyddande för konsumenten – blir det en åtstramning på flera punkter. Den nya lagen för snabblån innebär bland annat att:

  • Det införs ett räntetak om 35 procent. Det innebär att den årliga räntan inte får överstiga maximalt 35 procent.
  • Ett kostnadstak för lånet på 100 procent införs. Det betyder att om du till exempel vill låna 10 000 kr behöver du aldrig betala tillbaka mer än maximalt 10 000 kr i ränta och andra omkostnader. Alltså det dubbla av lånebeloppet, totalt 20 000 kr.
  • De långivare som erbjuder lån med ränta över 25 procent får inte marknadsföra sig – alls. Det gäller även för de som har en ränta under 25 procent, men som med andra avgifter kommer upp i en årlig omkostnad för lånet på 25 procent eller mer.
  • Det är helt förbjudet att marknadsföra lån i samband med spel, casinospel etc. Detta för att inte någon spelare ska frestas att låna pengar som denne sedan riskerar att spela bort – något som är vanligt vid bland annat spelmissbruk.

Flera likheter med den svenska motsvarigheten

Den danska lagen för snabblån har flera likheter med den svenska motsvarigheten. Bland annat har även de svenska utlånarna ett räntetak att förhålla sig till. Till skillnad från Danmarks något restriktivare räntetak om 35 procent, ligger det svenska räntetaket istället på 40 procent. När det gäller kostnadstak för krediter och lån ser siffran likadan ut. Det vill säga, lånekostnaden får inte överstiga 100 procent av lånebeloppet. Danmarks lag är nu en av de strängaste inom EU och där tar likheterna med Sverige slut.

I Sverige finns inte någon gräns för vilken ränta långivare får erbjuda låntagare för att få marknadsföra sig. Förutsatt att man håller sig under räntetaket på 40 procent. Däremot har vi i Sverige en regel om att kreditgivare måste tillämpa ”måttfull marknadsföring”.

När det gäller marknadsföring har vi i Sverige också en lag som säger att de som erbjuder snabblån tydligt måste markera att det är just en högkostnadskredit. Detta görs med en varningstriangel och information om att lånet är en högkostnadskredit, intill lånet.