Kim Eriksson

Ny lag om konsumentlån har trätt i kraft

Den nya lagstiftningen om konsumentkrediter har nu trätt i kraft. Det var den 1 september som konsumentkreditlagen kompletterades med nya skrivningar om högkostnadskrediter. Långivare som erbjuder snabblån, kreditkonton och andra lån och krediter på mindre belopp har omedelbart anpassat sina produkter efter de nya reglerna, vilket innebär att spelplanen för snabblån på många sätt har ritats om. Reglerna gäller för både nya snabblån och långivare som var verksamma före lagändringen.

Nyfiken på vad den nya lagstiftningen egentligen säger och vilka nya regler som långivarna har att förhålla sig till? Vill du veta hur ett genomsnittligt snabblån ser ut nu efter lagändringen? Har lånen blivit billigare eller dyrare? I den här artikeln ger vi dig alla svaren.

konsumentlån ny lag

Räntetak och maximal kostnad

Den nya lagstiftningen gäller för lån som har en effektiv ränta på minst 30%. Denna skrivning i lagen gör att i princip alla kreditkonton, snabblån och liknande mindre konsumentkrediter träffas av lagen. För lån som träffas av konsumentkreditlagens regler om högkostnadskrediter ska långivaren följa en hel rad nya regler.

För det första måste långivaren i sin marknadsföring använda ordet högkostnadskredit. Denna benämning ska anges tydligt i all marknadsföring och även i låneinformation. Från regeringens sida har syftet med regeln varit att tvinga långivaren att förse sin produkt med en slags ”varningstext”.

För det andra innebär reglerna att långivaren inte får ta ut en nominell ränta på 40% eller mer per år. Den för lånet angivna räntan får alltså vara högst 39,99% per år.

För det tredje gäller att ett snabblån aldrig får kosta mer än 100% av det ursprungliga beloppet, inklusive eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsräntor.

För det fjärde kan en långivare för snabblån eller kreditkonton inte erbjuda förlängning av ett lån mer än en gång.

Förändringar hos snabblåneföretagen

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag som är till för att skydda konsumenterna. Det är alltså inte möjligt att kringgå den här lagstiftningen på något sätt och den som bryter mot den riskerar att omedelbart förlora sitt tillstånd att erbjuda krediter. Av den anledningen såg i princip alla långivare till att omedelbart justera sina erbjudanden i god tid innan den 1 september. De som inte gjorde det ämnar helt enkelt inte driva sin verksamhet vidare.

Skulle du träffa på en långivare som bryter mot någon av reglerna vi har presenterat ovan ska du inte ansöka om ett lån.

Majoriteten långivare erbjuder 39% nominell ränta

En tydlig effekt av den nya lagstiftningen är att en majoritet av långivare nu erbjuder snabblån och kontokrediter med en nominell årsränta på 39%. Denna förändring följer helt av att det är förbjudet att erbjuda lån med en ränta på 40% eller mer.

Nästan oavsett vilken långivare du besöker, kommer du att hitta en uppgift om ”årsränta” på 39,00% eller eventuellt 39,50%. Det spelar ingen roll om långivaren erbjuder små handlån på några tusenlappar eller privatlån på upp emot 50 000 kr.

Samtidigt kommer du att se att den effektiva räntan för många låneerbjudanden är högre än 40%. Lagstiftningen sätter nämligen inte upp något tak för effektiv ränta, förutom att den inte får vara så hög att det totala beloppet att återbetala överstiger 100% av det ursprungliga lånebeloppet.

Om du ansöker om ett snabblån idag får du alltid en nominell ränta på under 40%, men den effektiva räntan (inklusive bland annat uppläggningsavgifter och fakturaavgifter) kan vara betydligt högre. Kom ihåg att titta närmare på den effektiva räntan när du jämför snabblån!

Högre maximala lånebelopp

Den nya lagstiftningen gör det överlag något dyrare för snabblåneföretagen att erbjuda lån. Det innebär att många aktörer har tagit steget att öka spannet mellan minsta och största lånebelopp. Det finns också många exempel på långivare som har höjt minsta möjliga lånebelopp.

På många sätt kan man säga att marknaden för de minsta lånen, det vill säga snabblån på exempelvis 1000 kr, kommer att utraderas genom de nya reglerna. Det finns fortfarande många långivare som kan erbjuda små lånebelopp, men de kommer successivt att bli färre och färre.

Har lånen blivit billigare?

Svaret på frågan i rubriken är både ja och nej. Överlag, om vi tittar på de snabblåneföretag som vi har recenserat och länkar till, har prisnivåerna sjunkit något. Det är, sett till ett snitt för alla långivare, något billigare att ta ett snabblån idag än det var innan lagändringen.

Att vi också lägger till ett ”nej” i svaret på rubrikens fråga beror på att en del långivare i praktiken har höjt sina priser när de har justerat sina produkter. För en del långivare har den nya lagen gett upphov till ett behov av att paketera lånen på ett nytt sätt, till exempel med längre löptider och/eller större lånebelopp. Om den nominella räntan har satts till 39% i samband med ompaketeringen kan det ha lett till att priserna generellt har höjts.