Jens

Nya snabblån – en möjlighet för seniorer

Den tid då snabblån främst förknippades med nöjeslystna tonåringar ter sig alltmer avlägsen. Den växande branschen och de ökande möjligheter som konkurrensen frigör för kunden har öppnat för långt fler kategorier av låntagare än vad man hade kunnat tro för bara ett par år sedan. Kanske förknippar man äldre medborgare med återhållsamhet och kanske till och med tråkighet men detta är i de flesta fall inte mycket mer än fördomar. Dagens äldre nöjer sig inte med att bara lösa korsord och vänta på att barnen ska ringa, tvärtom vill man ge sig själv den guldkant på tillvaron som man efter ett långt yrkesliv har rätt till. Givetvis innebär detta att man ska kunna vara lite flexibel med utgifterna, även innan pensionen betalas ut i slutet av varje månad.

En present till barnbarnet? Lite extra pengar till resan? Förhållandevis små utgifter som man ändå vill unna sig, i synnerhet när man vet att pengar är på väg i slutet av månaden. Här innebär alla nya snabblån en färsk och spännande möjlighet för seniorerna. En möjlighet som är här för att stanna.

Fördelar gentemot banker

Förutom de, vad man skulle kunna kalla vanliga fördelarna med snabblån; smidigheten och den minimala byråkratin, så har man som äldre och står i begrepp att ta ett snabblån, även andra fördelar i jämförelse med traditionella lån. Banker kan vara ovilliga att låna ut pengar till äldre då det finns en risk att pengarna inte kan betalas tillbaka, att låntagaren helt enkelt avlider innan skulden återbetalats. Inte sällan kräver man stor säkerhet som man inte kräver av yngre låntagare, exempelvis kan äldre husägare åter tvingas att belåna sina hus, något som kan vara frustrerande om man har jobbat ett helt liv för att betala av på huset.

Mindre åldersdiskriminering

Det finns många exempel på åldersdiskriminering i dagens samhälle och i synnerhet äldres situation är något som diskuteras i princip dagligen. Snabblån är i de allra flesta fall konsekvent gentemot alla kunder, oavsett ålder. Är man äldre har man dessutom längre och mer erfarenhet, dels av att hålla i pengar och dels av att hantera lån som sådant. Allt sammantaget stärker äldre sin ställning genom att utnyttja den nya, flexibla ekonomi som snabblån möjliggör.

Viktigt att tänka på

Givetvis gäller samma regler och förhållningssätt för äldre låntagare när man funderar på snabblån. Klarar den egna ekonomin av ännu ett lån? Var noggrann med att räkna in de utgifter som lån och räntor ofrånkomligen innebär. Glöm inte den faktiska utgiften i förhållande till den månadskostnad som man erbjuds. Anser man att man kan stå för dessa utgifter och att det är värt det, då är det inget att tveka på.