Jens

Nya mönster för snabblån

snabblån för shoppingDet har länge funnits en, delvis på fördomar baserad, bild av tagare av snabblån som något ungdomligt, kanske till och med barnsligt fenomen. Detta är sannolikt en kvarleva från en tid där då modern teknologi av till exempel typen sms var något som i huvudsak förknippades med unga människor, något som levt kvar i det vanligaste begreppet när det gäller snabblån.

På senare tid har det dock kommit siffror som visar att vi nog får göra upp med bilden av snabblån som något som främst handlar om nöjeslystna tonårsflickor som oansvarigt och impulsivt knappar hem stora summor att shoppa för.
Minskning bland de yngsta.

Bilden av snabblån

Snabblån, inte sällan kallat sms-lån har inte sällan använts i närmast förklenande tonläge med unga människor som inte kan hantera pengar i åtanke. Bilden av tonåringar som utan en tanke på konsekvenserna shoppar loss för lånade pengar som man inte kan betala igen sitter tydligen djupt rotad. Nu visar dock siffror från Kronofogdemyndigheten att det förvisso finns exempel på tonåringar med skulder till följd av snabblån men att fallen hos kronofogden som rör just denna grupp är i minskande.

Exakt vad detta beror på vet man ännu inte men det ligger nära till hands att tro att de många kampanjer som varnar unga människor för snabblån och dess, i vissa fall, negativa följder, såsom betalningsanmärkningar, har haft en upplysande och avskräckande effekt. Ändrade konsumtionsmönster bland unga kan också spela in, tidigare kostsamma statusvaror rörandes exempelvis musik och media är idag nära nog gratis och inget som man kan skuldsätta sig för.
Ökning bland äldre

Ökade skuldärenden hos Kronofogden

Enligt den senaste mätningen som redovisar förelägganden hos Kronofogdemyndigheten som rör snabblån så rör det sig om ungefär 56 000 ärenden. Detta innebär en närmast dramatisk ökning sedan 2006 då man började mäta detta och siffran landade på ungefär 1700. Förklaringen till detta kan bottna sig i dels den ökade marknadsföringen och ökade acceptansen för snabblån som sådant, dels kan det bero på att den teknologi som idag är något som alla åldersgrupper har tillgång till då, 2006, ännu var i sin linda.

Bland annat yttrar sig detta i den ökade andel förelägganden som rör äldre personer som hamnat i skuldfällan. Förr ringde äldre på sina mobiltelefoner, om de ens hade någon, nu har fler och fler tillgång till den enorma lånemarknaden som finns bara några knapptryck bort. Man ser även att den fördom som många har av snabblån som något för shoppande tonårsflickor kommer rejält på skam. Till att börja så har snabblån länge haft jämn könsfördelning men numera står männen för 60 % av föreläggandena hos kronofogden. Man kan även se att äldre lånar mer till sin vardag än till exempelvis nöjen.

Vad denna ökning beror på bland äldre kan man ännu bara spekulera i men en gissning är att man fram till nu framför allt riktat de flesta av de upplysningskampanjer som rör snabblån mot yngre människor, något som skulle kunna bekräftas av den minskade mängd förelägganden bland yngre.

Vi får säkerligen anledning att återkomma till detta ämne.