Jens

Nya snabblån – nya fördelar

Den som umgås med tanken på att dryga ut ekonomin eller unna sig något extra med ett snabblån stöter allt oftare på uppgifter om att man ska se sig om efter nya snabblån. Oavsett om vi talar om nya snabblån i bemärkelsen att erbjudandet kommer ifrån en ny aktör i branschen eller om det gäller en befintlig kreditgivare som kommit med nya former av erbjudanden så framhålls det inte sällan att dessa nya lån är med fördelaktiga än redan etablerade lånemöjligheter.

Huruvida påståenden som dessa är sanna är något som förtjänar ett och annat förtydligande. Det finns sanning i resonemanget att nya snabblån är mer fördelaktiga men det är heller inte så enkelt att det per definition är det. Följaktligen ska man inte avfärda dessa påståenden men man bör också titta lite närmre på dem.

Nya aktörer – nya erbjudanden

Den som söker etablera sig på en marknad, oavsett om det gäller lånemarknaden eller någon annan bransch är naturligtvis väl medveten att de firmor som varit verksamma ett tag har ett försprång såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Följaktligen måste den som vill in på marknaden se till att göra sig synlig i de potentiella låntagarnas ögon och helst också hålla sig synlig, det vill säga behålla sina kunder och få fler.

Den ständigt ökande mängden långivare och, för den delen, ökande mängden låntagare(allt fler upptäcker snabblånens fördelar)har gjort att det blir svårare och svårare att synas, i synnerhet om man är ny. Detta har medfört att allt mer generösa erbjudanden visar sig på marknaden. Det är egentligen inte märkligare än att exempelvis en nyöppnad butik har extra generösa erbjudanden och här kan man som uppmärksam låntagare skaffa sig stora fördelar.

Alltmer fördelaktiga erbjudanden

Den som har varit med sedan snabblån och sms lån blev kända uttryck och ibland till och med använda som metaforer kan notera en hel del förändringar vad gäller de erbjudanden som idag erbjuds låntagaren. Detta kommer sig delvis av, som tidigare nämnts, att nya aktörer på marknaden behöver komma med erbjudanden som för bara några år sedan hade framstått som osannolikt generösa, bara för att synas. Ett exempel är lånesummornas storlek.

I början handlade snabblånen om, även efter den tidens mått, ganska små summor, inte sällan om bara några hundralappar som snabbt kunde spenderas av kunden och nästan lika snabbt krävas åter av lånegivaren. Idag kan det första lånet handla om tiotusentals kronor och inte nog med det, räntenivåerna när det gäller nya snabblån kan idag vara mycket låga, ibland till och med obefintliga. I takt med branschens tillväxt och den ökande kunskapen hos låntagarna så blir följaktligen erbjudandena alltmer generösa och fördelaktiga för kunden.

Att se upp med

Den som tar ett nytt snabblån och dessutom slipper ränta gör naturligtvis en mycket bra affär. Man måste dock komma ihåg att man måste vara försiktig även om man lyckas betala igen lånet och i synnerhet om detta klarats av utan svårigheter. Det är lätt att tänka att om det första lånet gick bra så kanske det inte gör så mycket om man tar ett nytt och denna gång med lite mindre generösa räntenivåer. Lån och erbjudanden måste ovillkorligen ske i ljuset av den egna betalningsförmågan, om man förstått och agerar efter detta finns många möjligheter att göra bra affärer på lånemarknaden.