Jens

Prata ekonomi med barnen – värdefulla tips!

Ekonomi är något av det viktigaste i livet. Vi kanske inte tänker så mycket på den dagligen, men en fungerande vardagsekonomi är grunden för att få både arbetsliv och privatliv att fungera. Hur ska man då göra när det är dags för barnen att börja förstå värdet av pengar? Det är många tankar och funderingar och som föräldrar vill vi göra rätt. Extra viktigt är det att våra barn får en bra ingång till livets ekonomi. Här får du tankar och råd om hur du kan gå tillväga när du ska prata pengar och ekonomi med barnen.

Ekonomi barn

När är det dags att tala ekonomi med barnen?

Det finns inget rätt svar på när det är bäst att börja prata om ekonomi med barnen. Det varierar såklart en del och beror på när barnet är mogen för det. Undersökningar visar dock att kring sex års ålder kan vara lämpligt. Barnet har säkert redan kommit i kontakt med pengar på ett eller annat sätt, men det är en stor skillnad på att få en slant från sina föräldrar för att handla en glass eller få en summa som ska hushållas med en längre tid. Hur förfogar man över egna pengar? Vad är fördelarna med att spara?

Veckopeng som ett sätt att lära sig ekonomi

När barnet får pengar varje vecka kan de välja att spara dem eller spendera dem. En veckopeng är pengar som barnet själv kan förfoga över. Här är lärouppgiften att förstå att pengar bara räcker en stund. Om de spenderar pengarna får de vänta till nästa veckopeng – är pengarna slut så är de slut. Det är en viktig lärdom. Därför är det också viktigt att inte skjuta till pengar.

När barnet blir lite äldre kan man även tala budget och hjälpa till att skriva ner veckans och månadens kostnader och hur pengarna ska räcka till. Det handlar om att kunna förvalta pengarna på rätt sätt. Säkert har du själv någon gång spenderat för mycket tidigt i månaden och sedan fått vänta länge på nästa lön. Att förvalta pengarna på ett bra sätt är viktigt.

Hur mycket är en bra veckopeng?

Nästa fråga när det kommer till att börja ge barnen veckopeng är – hur mycket är lagom? Inte heller här finns något rätt eller fel svar, men i de lägre åldrarna kan ett belopp på 20 kronor i veckan vara lagom. När barnen kommer upp lite i ålder är det rimligt att veckopengen ökar, kanske till omkring 40 kronor och sedan runt 10-12 år kanske 60 kronor i veckan.

Det finns som sagt inga direkta regler för detta utan man får som förälder göra en bedömning själv. När åldern ökar sker också andra aktiviteter som kostar mer pengar. Det kan vara bio, fika, med mera. I och med det ökar också kostnaderna.

Ge bidrag vid olika sysslor

Ett bra sätt att få barnet att förstå vikten av pengar och att det inte är något som kommer utan arbete är att ge ersättning för vissa tjänster hemma. Det kan vara att de får en summa för att klippa gräsmattan, skotta snö, dammsuga huset eller hjälpa till med middagen. Om veckopengen inte räcker har barnet då möjlighet att jobba ihop till mer pengar.

Viktigt här är att inte belöna sådant som är vardagliga händelser. Det kan vara att gå och lägga sig i tid, ställa cykeln i förrådet eller borsta tänderna. Det är sådant som redan ingår i ett barns uppfostran och som de förutsätts göra utan ersättning.

Vikten av att förstå sparande

Den som spar han har. Försök sätta dig med ditt barn och hitta något relativt dyrt som barnet gärna vill ha. Berätta hur många gånger barnet måste lägga ner sin veckopeng i spargrisen för att kunna köpa det och motivera barnet att spara hela summan. Undvik allt för höga mål och för långa tidsperioder för att barnet inte ska tappa intresset. Du kan också välja att ge barnet lite mer veckopeng med kravet att en viss del ska sparas. På det sättet lär sig barnet att sparande gör att pengarna växer på sikt!