Jens

Ränteavdrag aktuellt även för snabblån

Ränteavdraget är en konstruktion genom vilken privatpersoner kan dra av ränteutgifter mot såväl intäkter från räntor som inkomst från tjänst. Det huvudsakliga motivet bakom ränteavdrag, eller räntereduktion med en annan benämning, är att fler ska ha möjlighet att köpa en egen bostad, vilket i förlängningen bör stimulera ökad aktivitet inom bostadsbyggandet.

Det är just när det gäller bolån som ränteavdraget är som mest aktuellt, men reglerna kring räntereduktion appliceras på alla kostnadsräntor, det vill säga räntor även på exempelvis billån och lån utan säkerhet. I lagstiftningen görs ingen skillnad på ett bolån på flera miljoner och ett snabblån på några tusenlappar.

100 miljoner i avdrag för snabblån

Under 2016 förväntas över 100 miljoner kronor att dras av ränteintäkter och inkomst av tjänst om vi tittar på enbart snabblån. Siffran kommer från en uträkning från Svenska Dagbladet där man har tittat på den totala utlåningen från och de totala ränteintäkterna till de sammanlagt 43 företag som är registrerade som snabblåneföretag hos Finansinspektionen. Siffran 100 miljoner är dock förmodligen i underkant då Svenska Dagbladet har utgått från uppgifter för kvartal tre 2015, det vill säga juli-september. Traditionellt sett är december och januari de två månader då efterfrågan på snabba krediter är som högst.

Så här får du ränteavdrag för snabblån

Varje snabblåneföretag är skyldigt att till Skatteverket redovisa betald kostnadsränta för respektive kund per kalenderår. Dessa uppgifter noterar Skatteverket sedan automatiskt på deklarationen, vilket gör att du som låntagare inte behöver bevaka förfarandet. Viktigt att känna till är att du måste ha betalat just en kostnadspost som benämns som ”ränta” för att uppgiften ska vara förifylld på deklarationen. Är hela kostnaden för ett snabblån i form av en avgift bedöms du inte ha betalat någon kostnadsränta.

För att du sedan verkligen ska kunna dra fördel av räntereduktionen krävs att du har en intäkt och/eller inkomst att kvitta med. Ränteavdraget ska nämligen just ”dras av” din skatt. Avdraget är på 30%, varför man brukar säga att man får tillbaka en tredjedel av det man betalar i räntor på lån.

Kritik mot marknadsföring av ränteavdrag i reklam

De allra flesta som har rätt att göra ett ränteavdrag har också betald skatt att kvitta med. Samtidigt behöver det inte vara så och det finns låntagare som inte kan göra avdrag. I många snabblåneföretags marknadsföring upplyses emellertid inte om det, och det är något som Konsumentverket/KO har kritiserat. Förmodligen kommer vi att få se en skärpning under 2016.