Jens

Så här förändras din bilekonomi under 2018

Tanka bilen

Varje år kommer nya regler som bilägare bör ha koll på. För 2018 är antalet nya regler fler än på länge, och dessutom gör reglerna större ingrepp på bilekonomin. Den största förändringen gäller det bonus malus-system som införs den 1 juli. Denna nya reglering gör att det blir betydligt dyrare att köpa bränsletörstiga bilar samtidigt som bilar med låga koldioxidutsläpp blir billigare.

Bonus malus-system från 1 juli 2018

Den 1 juli i år är ett mycket viktigt datum för den som planerar att köpa ny bil under året. Efter det datumet blir skatten betydligt högre för nya bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer (malus). Det datumet markerar också starten för utbetalning av bonuspengar för dem som köper nya bilar med låga eller obefintliga koldioxidutsläpp (bonus).

Mycket viktigt att notera är att de nya reglerna endast gäller den som köper en helt ny bil efter att systemet har trätt i kraft. Den som köper en ny bil den 30 juni behöver alltså inte bry sig om de nya reglerna över huvud taget. Om planen är att köpa en mycket miljövänlig bil är det dock klokt att vänta till dagen därpå!

Malus-delen av systemet handlar om att bränsletörstiga bilar får en högre fordonsskatt under de tre första åren. Det är på koldioxidutsläppen som skatten beräknas. Gränsen för när man måste betala extra skatt går vid 95 gram per kilometer.

  • Utsläpp på 95 – 140 gram = 82 kr per gram
  • Utsläpp på 141+ gram = 107 kr per gram

Exempel: För en ny bil med utsläpp på 150 gram koldioxid per kilometer kommer skatten att vara på 82 kr per gram mellan 95-140 gram och 107 kr per gram mellan 141-150 gram.

Bonus-delen ger betydligt lägre kostnader för den bilköpare som väljer en bil med låga utsläpp. Det finns två gränser att hålla reda på. För bilar som har nollutsläpp (i princip bara elbilar) kommer staten att betala ut en bonus på 60 000 kr. För bilar som släpper ut 60 gram koldioxid eller mindre per kilometer blir bonusen i stället 10 000 kr.

Dyrare att ha tjänstebil

För den som har tjänstebil kommer kostnaderna att öka, detta genom att en del vanliga avgifter och skatter inte längre ryms inom bilförmånsvärdet. Det handlar till exempel om trängselskatt och broavgifter.

Dessutom gäller från och med den 1 januari att pendling till och från jobbet numera räknas som privatresor. Det kan innebära stora extrakostnader för den som använder tjänstebilen för daglig arbetspendling.

Indexuppräkning för drivmedel

Förutom ovan nya regler är det bra att känna till att bensinen och dieseln förmodligen kommer att vara dyrare under hela 2018 jämfört med 2017. Det beror på att skatten på drivmedel sedan 2015 räknas upp automatiskt vid varje årsskifte. Uppräkningen motsvarar inflationen plus två procentenheter.

Räknat i kronor och ören är skatten per liter bensin 30 öre högre än under 2017. Skatten på diesel har höjts med 27 öre per liter.