Kim Eriksson

Så här växer efterfrågan på snabblån

efterfrågan på snabblån

Att efterfrågan på snabblån växer är ett påstående som är svårt att säga emot. Men, exakt hur snabbt växer efterfrågan? Att antalet snabblånebolag som erbjuder smålån i Sverige också växer är likaså en sanning som inte kräver någon modifikation. Men, hur är egentligen tillväxttakten? Svenska Dagbladet har begärt ut data kring snabblån från Finansinspektionen och presenterar dem i en artikel i sin näringslivssektion. I den här bloggposten ska vi titta närmare på de mest intressanta uppgifterna.

24 nya snabblåneföretag under 2016

Under det andra kvartalet 2015 fanns sammanlagt åtta stycken snabblåneföretag med licens från Finansinspektionen. Ett år senare, vid en ögonblicksbild för samma kvartal, var antalet i stället 32 stycken. Marknaden har alltså vuxit rejält på bara tolv månader.

Att notera: Dessa 8/32 aktörer är sådana som har tillstånd som hanteras genom reglerna i lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Befintliga kreditmarknadsbolag och banker kan erbjuda snabblån och liknande konsumentkrediter utan att behöva särskilt tillstånd.

134% tillväxt i kreditvolym

Det är inte bara antalet långivare som ökar, även själva kreditvolymen ökar stadigt. Under kvartal 2 2015 var den utestående kreditvolymen för snabblån totalt ungefär 720 miljoner kronor. Ett år senare var den på cirka 1,69 miljarder. Det motsvarar en ökning på cirka 134%. Tittar vi på den volym som faktiskt beviljades under respektive kvartal är ökningen ännu mer dramatisk, nämligen 154%.

Som en följd av den ökade kreditvolymen ökar givetvis också ränteintäkter och avgiftsintäkter. Även kreditförlusterna för snabblåneföretagen ökar givetvis. Intressant nog gäller för sistnämnda att ökningen inte alls är motsvarande den som gäller för kreditvolymen.

Under kvartal 2 2015 var kreditförlusterna cirka 36,5 miljoner. För motsvarande kvartal nu i år var de cirka 62 miljoner. Det är en ökning med knappt 70%. En anledning till att siffrorna inte följs åt är att det har skett en ”uppstramning” hos snabblåneföretagen efter de nya lagkraven kring kreditprövning. Snabblånemarknaden blir allt mer seriös och utlåningen allt mer fokuserad på låntagarnas behov, och det är något som märks i Finansinspektionens siffror.

Avgiftsintäkter ökar mer än ränteintäkter

Ett snabblåneföretag har två sätt att debitera för utgivna lån, nämligen ränta respektive avgifter. Kombinationer kan också förekomma, men normalt gäller det ena eller det andra. Förändringen i ränteintäkterna mellan 2015/2016 var 107% medan förändringen i avgiftsintäkter var 360%. Enligt dessa uppgifter är det fler snabblåneföretag som antingen väljer bort räntor för avgifter eller börjar kombinera de två debiteringsmetoderna. En anledning kan vara det större antalet snabblån på lite större belopp med längre återbetalningstider. För dessa belopp tas ofta en uppläggningsavgift ut i tillägg till löpande månadsränta.