Kim Eriksson

Snabblån och låntagarens ansvar

snabblan-ansvar

TV3:s Lyxfällan är ett omåttligt populärt program som kretsar kring privatekonomi. I varje avsnitt får en svårt skuldsatt person någonstans i landet hjälp av TV3:s experter för att dels komma ur den mest akuta knipan, dels skapa verktyg för en sundare privatekonomi i framtiden.

Inte sällan har den skuldsatte försatt sig i en mycket svår knipa genom att först negligera sin privatekonomi och sedan försökt ordna upp problemen med snabba krediter. Magnus Hedberg, som är en av programledarna, har förmodligen sett fler inkassokrav och brev från Kronofogden än de flesta, och han menar att det är viktigt att man ser till låntagarens ansvar. I en artikel på SVT Opinion framhåller han att det måste vara rimligt att ”personen själv har ett ansvar för vilka beslut man tar och vilka konsekvenser det medför”. Det är ett perspektiv som sällan eller aldrig tas upp i den allmänna debatten och endast i förbigående i diskussionen i regering och riksdag.

Är låneviruset enbart långivarnas fel?

I SVT:s artikel har rubriksättaren använt sig av termen ”låneviruset” för att beskriva den eskalerande utlåningen av snabblån. Virus är, som bekant, ett negativt laddat ord. Dessutom beskriver det ett fenomen som det inte går att ha kontroll över. Ett virus slår ju till utan att man kan påverka det. Snabblån fungerar inte på samma sätt. För att ett avtal om ett snabblån ska komma till stånd krävs att det finns ett utbud av lån (långivaren) och en efterfrågan (låntagaren) och att utbudet matchar efterfrågan i den utsträckning att låntagaren bestämmer sig för att låna.

Rent tekniskt är det låntagaren som automatiskt är den ”skyldige” till att ett låneavtal kommer till stånd, detta eftersom det är låntagaren som gör själva ansökan. Det är ingen som tvingas att låna. Det är ett faktum som är viktigt att komma ihåg.

Snabblån – både bra och dåligt

Snabblån.nu är en informationssajt med jämförelser av erbjudanden om snabblån och andra kortfristiga krediter. Vi tar inte ställning till produktens kvalitet samt dess vara eller icke vara; vi konstaterar endast att låneprodukten verkar fylla ett syfte och för den som är intresserad av att veta mer presenterar vi den information som behövs för att göra ett väl avvägt och genomtänkt beslut. Till exempel presenterar vi de risker som kan vara förenade med denna typ av lån.

Ett snabblån kan vara både bra och dåligt. Det beror helt på vem det är som lånar, till vilket syfte lånet är avsett, om lånet kan förväntas betalas tillbaka, hur lånet är konstruerat med räntor och avgifter, med mera. Sanningen om snabblån är helt enkelt mer nyanserad än vad som förs fram i den allmänna debatten och i makthavarnas diskussioner.