Kim Eriksson

Regeringen inför nya regler för snabblån i Finland

I Finland förbjuder nu regeringen marknadsföring av snabblån, samtidigt som den maximala räntan på snabblån halveras från 20 till 10 procent. Det rapporterar den finska tidningen Hufvudstadsbladet. Dessa begränsningar görs inte långt efter räntetaket som infördes 2019. Enligt Finlands justitieminister är det här en betydande åtgärd som ska hindra finska invånare från att lockas låna mer än de har råd med. ”Det är lättare att göra långsiktiga ekonomiska planer om ingen lockar med lån”, säger justitieministern.

Ny lag för snabblån i Finland

Sänkt räntetak i Finland 2019

Det är inte länge sedan lagen om sänkt räntetak trädde i kraft i Finland, närmare bestämt den 1 september förra året. Då sänktes den maximala räntan från tidigare 50 till 20 procent. I samband med detta begränsades även övriga lånekostnader som inte får överstiga 0,01 procent av kreditbeloppet eller max 150 euro per år. En åtgärd för att förbättra finländarnas ekonomiska situation.

Finland har en hög överskuldsättning som skapar problem i landet. Över 400 000 personer har betalningsanmärkningar, att jämföra med Sverige som under 2018 hade 490 000 personer med anmärkningar hos UC. Båda länder har alltså ett högt antal personer med betalningssvårigheter, något som Sverige försökte lösa 2018 genom att också skärpa reglerna kring snabblån.

Under en övergångsperiod när en sådan här reglering införs är dock risken fler få ytterligare betalningsproblem som leder till anmärkningar. Eftersom det kan göra att det blir svårare för personer i ekonomiskt svåra situationer att låna ytterligare kapital.

Sverige har skärpta regler sedan 2018

Sverige var ett år före Finland att införa regler för låneräntorna. Tidigare var dessa oreglerade och kunde vara flera hundra procent, vilket begränsades till 40 % över reporäntan från Riksbanken. Effekten av införandet blev att personer inte längre lika enkelt kunde finansiera sina lån med hjälp av nya lån. Det är annars en farlig lånekarusell som skuldsätter många personer.

En skillnad mot Finland är att Sverige har ett kostnadstak i sina regler. Det innebär att kostnaden för ett lån inte får överstiga det ursprungliga kreditbeloppet. Ett annat sätt att beskriva det på är att lånekostnaden inte får vara mer än 100% av lånebeloppet.

Sänkt ränta hindrar inte kreditgivare

Det sänkta räntetaket i Finland kommer antagligen göra att kreditgivarna blir mindre villiga att låna ut till högriskgrupper, men de kan också ta sig runt reglerna genom att erbjuda längre återbetalningstider. På så sätt blir ändå räntekostnaden hög i slutändan.

Det är enkelt att hamna i en skuldfälla där höga kostnader för krediter äter upp en stor del av inkomsten. Möjligen kommer även Finland införa ett kostnadstak längre fram, för att förhindra att lånekostnaden blir allt för hög. Alla begränsningar i utlåning vad gäller högkostnadskrediter kan hjälpa konsumenter till en mer hälsosam privatekonomi, framförallt i svårare ekonomiska tider.