Kim Eriksson

Svenska Konsumentkreditföretagen – en garanti för trygghet

Svenska Konsumentkreditföretagen (SKEF) är en branschorganisation som samlar en majoritet av de största aktörerna inom smslån. Syftet med organisationen är i huvudsak dels att skapa en större trygghet för konsumenterna, dels att förmedla en tydlig bild av låneformen smslån byggd på fakta.

SKEF grundades 2013 för att enligt egen utsago ”skapa ordning och reda” i den snabbväxande branschen. Organisationen drivs som en ekonomisk förening och har säte i Stockholm.

Normerande funktion

Den för konsumenterna viktigaste funktionen med SKEF är den normerande. Vad det innebär är att organisationen tar fram riktlinjer för sina medlemmar, riktlinjer som handlar om bland annat förtydliganden vad gäller god kreditgivningssed och ett etiskt förhållningssätt i branschen (gäller marknadsföring och kreditprövning). De långivare som är medlemmar är skyldiga att följa alla riktlinjer och vid övertramp finns risk för uteslutning.

En annan funktion med SKEF är den etiska reklamationsnämnden till vilken konsumenter kan vända sig med klagomål på hur en långivare har agerat före, under och efter ansökan/beviljande av lån. Om nämnden anser att konsumenten har rätt kan den utfärda rekommendationer och även fälla utslag. På så sätt har nämnden ett mer långtgående mandat än Allmänna Reklamationsnämnden.

Medlemmar i SKEF

Nedan ser du vilka bolag med respektive varumärken som är medlemmar i Svenska Konsumentkreditföretagen.

Northmill AB (Credigo, Easycredit)
Ferratum Sweden AB (Ferratum)
Risicum Capital AB (Lånbutiken, Risicum)
C Finance AB (Meddelandelån, FlexLimit)
S & A Sverige AB (Mobillån, Smskredit, Säkerfinans, Snabbfinans)
Na No Invest & finans AB (Nano Kredit)

Stödmedlem är Folkia AS med varumärkena Folkefinans och Kredit365.