Kim Eriksson

Sverige bland de mest skuldsatta i Europa

Enligt en ny analys från SCB hamnar svenskarna på en föga smickrande andraplats på listan över europeiska hushåll med högst skuldsättning. Endast Danmark kommer före Sverige på listan – även om de gör det med råge. Det har länge diskuterats kring svenskarnas köpvanor, och att det idag är en stor andel svenskar som har relativt höga skulder på grund av konsumtionslån.

Det är dock inte denna typ av lån som är anledningen till Sveriges andraplats på listan. Istället är det våra bostadslån som gör att vi hamnar i toppskiktet. SCB har räknat på den totala skuldsättningen per capita, men endast vad gäller skulder till monetära finansinstitut. Det vill säga, bostadslån, konsumtionslån och så vidare. CSN-lån är statliga lån och är därför inte medräknade.

Sett till dessa aspekter ligger svenskarnas skuldsättning på knappt 39 000 euro – eller ungefär 427 000 svenska kronor. Listans etta – danskarna – har istället en skuld på 620 000 kronor per capita, det vill säga nästan 200 000 kronor mer. Det är alltså inte något jämnt lopp bland de mest skuldsatta. En sjätteplats på listan hade inneburit en halvering av svenskarnas skuldsättning.

Kvinna vid bord som räknar på sina skulder

Demografin avgör mycket

Att enbart räkna skuldsättning per capita kan dock bli missvisande, om man inte även räknar in landets demografiska tillstånd. Beroende på hur ålderssammansättningen bland befolkningen i landet ser ut kommer också skuldsättningen variera.

Till exempel kommer skuldsättningen minska om en stor andel av befolkningen består av barn och äldre, då barn inte får ta lån – samtidigt som många äldre har betat av de flesta av sina skulder. Skulle det däremot vara en stor andel av befolkningen som är i en arbetsför ålder kommer också skuldsättningen öka. I Sverige hör till exempel landets 35-åringar till de högst skuldsatta.

Sett till alla länders skulder är det bostadslånen som står för majoriteten av hushållens lån. Det märks dock en tydlig trend av ökande konsumtionslån bland den svenska befolkningen. Kanske kommer Sverige gå om Danmark och ta över förstaplatsen?