Kim Eriksson

Ta itu med skuldbördan – 3 enkla tips

Skuldbörda

Trenden är tydlig – antalet konsumtionslån fortsätter att öka år efter år. Dessutom ökar det genomsnittliga lånebeloppet. Detta gäller för såväl mer typiska snabblån för konsumtion som privatlån som används exempelvis för kontantinsats på en bostad eller köp av bil.

Även om genomsnittshushållet i Sverige överlag har en ganska robust ekonomi, kan en ökad skuldbörda innebära problem på sikt. Om avbetalningarna på lånen inte sköts, eller om det inträffar något oförutsett som gör att inkomsterna minskar (sjukdom, arbetslöshet, med mera) kan även en mindre skuldbörda bli betungande.

Om du känner att du skulle vilja ha en ekonomi med färre och mindre lån, och en mer stabil grund att stå på om det skulle börja storma, så har du tre enkla tips här nedan.

1. Varför har du en skuldbörda?

En skuldbörda och eventuella kopplade problem som betalningsanmärkningar uppkommer inte ur intet. Du har gjort medvetna val när du har tagit dina lån. Frågan är bara varför du har tagit lånen? För att ta det första steget i processen att reda upp ekonomin måste du ställa dig denna fråga och besvara den ärligt. Du ska också se över skuldbördan i sin helhet för att få en aktuell bild av läget. Kanske är läget värre än du tror, kanske är det bättre. Oavsett får du svart på vitt på vad dina val innebär för din ekonomi.

Du bör också fundera kring balansen i din ekonomi som helhet. Att du har tagit lån (och kanske också fortsätter att låna) beror på att du saknar en balans i ekonomin.

2. Planera, budgetera och följ upp

Det finns inga genvägar till en mer robust ekonomi och en mindre skuldbörda. Det krävs att du prioriterar ett löpande arbete för att få bukt med problematiken.

Det första steget är att lägga upp en plan och för denna ska du utgå från hur dina skulder ser ut. Vad kostar lånen dig varje månad? Hur mycket extra kan du betala av på dem månadsvis? Titta på dina inkomster och utgifter (inklusive räntebetalningar och amorteringar) och se vilket utrymme du har. Försök också skapa ytterligare utrymme för extra inbetalningar. Det kan innebära att du får leva mycket mer sparsamt än vad du har gjort tidigare. Det kan ta ett tag att vänja sig vid detta, men de flesta kan – om de verkligen bestämmer sig för det – klara en längre tid med större uppoffringar.

När du har en övergripande plan klar, är det dags att bryta ned den i en månadsbudget. Här lägger du in alla dina inkomster och utgifter under en månad. Efter varje månadsslut bör du sedan följa upp hur du klarade att följa budgeten för att vid behov göra justeringar.

3. Skynda långsamt

Många som bestämmer sig för att göra en förändring sätter upp ett rasande tempo inledningsvis för att sedan tappa fart. Privatekonomi är dock en disciplin som mer fungerar som ett maratonlopp. Den gamla fabeln om sköldpaddan och haren är lämplig att nämna i sammanhanget. I tävlingen mellan sköldpaddan och haren vann sköldpaddan eftersom den sakta men säkert arbetade sig framåt steg för steg. Det är en idé du kan ta med dig när du tar itu med din skuldbörda. Genom att göra små, medvetna förändringar löpande kan du få större effekt än om du försöker göra större punktinsatser.