Kim Eriksson

Vad menas med säkra och trygga lån?

Laptop med varningstriangel

Inom många områden är det ofta så att ju större en motpart är, desto tryggare känns det att ingå avtal med den aktören. Till exempel kan det upplevas som betydligt tryggare att boka en flygresa med SAS eller Lufthansa än med ett helt nytt flygbolag. Lite av denna idé är aktuell också när det handlar om lån. Majoriteten av låntagare upplever förmodligen att slumpvist utvald storbank är ett tryggare och säkrare val än en mindre nischbank. Faktum är dock att det, ur ett rent säkerhetsperspektiv, inte är någon skillnad mellan till exempel Nordea och ett snabblåneföretag som exempevis Cashbuddy. Vad menar vi då med detta? Jo, det betydligt mindre snabblåneföretaget måste uppfylla samma krav på kryptering, behandling av personuppgifter, kreditkontroller, med mera, som storbanken.

Att erbjuda ”säkra och trygga lån” är idag en slags hygienfaktor som alla långivare måste uppfylla. Det är dock inte helt klart vad som ligger i dessa termer och det ska vi nysta ut i texten nedan.

Säkra lån

För att en ansökan om ett lån på nätet ska kunna anses vara säker krävs att utomstående tredje part inte ges någon möjlighet att genom avlyssning kunna komma över personuppgifter, betalningsinformation, med mera. Detta kan åstadkommas via kryptering av data och signering via bank-ID. Genom denna lösning uppnås ett mycket starkt skydd.

Alla snabblåneföretag som erbjuder kunder att ansöka om och teckna lån via internet måste installera funktioner för kryptering. Standarden för det är SSL (secure socket layer). SSL är en teknik som innebär att det skapas en skyddad länk mellan webbläsaren och långivarens system. Symbolen för SSL är ett hänglås och du kan hitta detta precis invid adressen till långivaren i webbläsaren. Du ska aldrig skicka information av något slag över nätet om du inte kan hitta detta hänglås.

Trygga lån

Ovan är kort om de mer tekniska säkerhetsfunktionerna. Det finns emellertid också skäl att nämna något om trygghet. Detta något luddiga begrepp användas ofta i snabblåneföretagens marknadsföring och det är kanske inte så lätt att identifiera vad det handlar om.

Trygghet i långivning till konsumenter kan i vår mening konkretiseras på tre sätt, nämligen:

  • Diskretion
  • Transparens
  • Schyssta villkor

Diskretion handlar kort och gott om att den som ansöker om ett lån ska kunna göra det utan att ansökan behöver komma till någon annans kännedom. Det är många låntagare som önskar hålla lånet hemligt för exempelvis make/maka eller sambo, och det har ett antal långivare uppmärksammat. Faktura per e-post och kreditupplysning till digital brevlåda är två sätt att skapa denna diskretion.

Transparens är en viktig fråga inom snabblån. Det är viktigt för låntagarna att enkelt kunna få information om vilka villkor som gäller för ett visst lån, till exempel när det handlar om vad gången är vid försenad betalning. I den här aspekten finns skillnader mellan olika långivare. Några är mycket frikostiga med upplysningar på sin webbplats och presenterar svar på både vanliga och ovanliga frågor. Hos andra krävs det i princip en kontakt med kundtjänst för att få vidare information.

Kopplat till ovan är den trygghet som följer av schyssta villkor. Ett tryggt snabblån med villkor som är tydliga och inte innebär allt för stora rättigheter för långivaren ger förutsebarhet för låntagaren som kan minska en del av de risker som är förknippade med att ta lån.