Kim Eriksson

Var tredje ung saknar buffert

De flesta som ansöker om smslån/snabblån gör det för att klara av en oväntad och plötslig utgift. Det kan till exempel handla om en verkstadstid för en bil som man behöver i arbetet. Utgifter av storleken några tusenlappar upp till omkring 10 000 kr är emellertid sådana som skulle kunna lösas med hjälp av en buffert. I en undersökning utförd i regi av inkassoföretaget Alektum och presenterad i Svenska Dagbladet, framkommer dock att en av tre unga vuxna antingen inte har en buffert över huvud taget eller inte kan betala en oförutsedd utgift på upp omkring 10 000 kr.

Bekräftar Swedbanks undersökningar

buffertDet är i en webbpanel som har riktats mot ungefär 2000 personer i åldrarna 18-30 år som dessa uppgifter framkommer. Alektums undersökning bekräftar i stora drag de uppgifter som Swedbank i flera år har noterat. Många unga vuxna med låg inkomst har helt enkelt problem att få vardagen att gå ihop över huvud taget och det finns mycket begränsade möjligheter att bygga upp ett buffertsparande för att kunna undvika att ta lån när oförutsedda utgifter dyker upp.

Stor oro för privatekonomin

En annan sak som framkommer av undersökningen är att hela sju av tio unga vuxna oroar sig för sin privatekonomi. Det framkommer i undersökningen inte exakt hur oron tar sig uttryck men vad som verkar stå klart är att en stor del av gruppen som känner oro anser att deras inkomster är alltför låga.

Från bankernas, myndigheternas och konsumentvägledarnas sida är svaret på de ungas ekonomiska svårigheter enkelt – rådet är alltid att börja avsätta pengar till en buffert. Det räcker med en liten slant varje månad för att saldot över tid ska växa.