Jens

Bostäder blir allt mer svåråtkomliga för studenter

Bostadshus

Tufft läge för studenter

Nu när hösten står för dörren är det många som förbereder sig för en ny plugg-termin. När man väl kommit in på sin utbildning kan man pusta ut och ta det lugnt – men inte helt och hållet. Nu påbörjas nämligen jakten på boende och för dig som satt igång letandet kanske du märkt att detta är lättare i teorin än i praktiken.

Bostadsmarknaden är för tillfället mycket splittrad om man letar boende som student och de mest populära studieorterna är dessvärre även de som har mest bostadsbrist. För att undersöka tillgängligheten av bostäder på studieorter genomför Sveriges förenade studentkårer (SFS) en årlig undersökning. Bostadsrapporten bedömer 33 studentstäder utifrån sin förmåga att kunna erbjuda studenter ”en trygg och hållbar boendesituation under hela studenttiden”.

Årets rapport kommer dock inte med speciellt ljusa besked. Vi får nu veta att nya studenter i 13 av 33 städer riskerar att behöva vänta minst en termin för att få en bostad. Denna siffra är högre än inom någon annan tidigare mätning och de städer med högst bostadstryck är bland annat Umeå, Falun, Halmstad, Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Jacob Adamowicz är vice ordförande för SFS och uttrycker sin oro över rapportens resultat till Sveriges Radio.

”Vår förhoppning är att det här skickar signaler till politiker att man måste göra någonting åt det här.”

På orter som är grönlistade är dock processen betydligt enklare och snabbare visar statistiken. Häribland hittar vi bland annat Gävle, Västerås och Östersund och här tar det vanligtvis mindre än en månad för studenter att få boende.

”De här städerna visar att det med konkret handling går att föra utvecklingen i rätt riktning. Det går inte att tro att bostadsbrist försvinner av sig själv”, säger Adamowicz.