Mark

Fokus på skulderna inför valet

Inför varje nytt val så påpekar en eller flera ministrar vikten av att fokusera på hushållens skulder samt hur man ska gå till väga för att stävja dessa rent konkret. Faktum är att man sällan lyckas göra det, framför allt när det kommer till bostadslån, vilka på senare år ökat i rekordfart.

Lån mellan vänner

En annan aspekt som man sällan fokuserar på är svensken vilja att faktiskt betala av sitt bostadslån. Just bostads- och billån är något som inte verkar ligga i svensken natur att återbetala eftersom man anser det vara icke berättigad rent ekonomiskt.

Dock så kan man inte endast anklaga gemene man för den gigantiska skuldsituationen som många hushåll försatts sig i. Läser man diverse kvällstidningar så får man ofta rekommendationer från så kallade experter om att amortera till en viss gräns för att sedan använda pengarna till andra investeringar.

Hur lång tid tar avbetalningen?

Det hela låter förnuftigt men hur ska man då betala av ett lån om man faktiskt inte har avsikten att överhuvudtaget betala av den under sin livstid. Något som regeringen förespråkat men dock inte lyckats få tillräckligt med röster för är den obligatoriska avbetalningstiden för ett lån.

I Norge så reglerar man det hela genom att fördefinierade en period som lånet skall betalas av under. Man har alltså en juridisk skyldighet att betala av sitt lån under den period som banken och en själv kommit överens om i låne-kontraktet.

Idag så ligger avbetalningstiden för ett bostadslån i Sverige på 40 år varav i jämförelse med Norge så är denna avbetalningsperiod halverad, nämligen 20 år. Därför måste det till radikala förändringar i både regeringens och gemene mans sätt att betrakta sina lån på om det hela ska gå vägen.

Dock så blir det i skrivandets stund svårt, främst på grund av den låga reporänta, samt det faktum att den rådande läget i världen gör att man knappast blir mer lockad att amortera sitt lån. Detta gäller särskilt för hushåll vilka redan kämpar med en ansträng ekonomi, vilket det tyvärr är något som en stor procentandel gör idag.

Så blir det någon lagändring?

Just därför så blir det svårt att rösta igenom något radikalt även vid nästa val eftersom det helt enkelt saknas spelutrymme för att göra så. Man måste i stället sakta men säkert förändra beteendet gentemot lån och investera resurserser på att faktiskt förmå folk att bli skuldfria.

Lyckas man uppnå det så kommer man att ha kommit en lång väg samt även påverka kommande generationer gällande sättet att betrakta sina lån på. Kontentan i det hela är att den största ansvaret vilar på låntagarnas axlar och ej faktiskt på regeringens förmåga (även om man på förhand skulle anse det) att rösta igenom olika beslut.