Kim Eriksson

Planera för bättre ekonomi som pensionär

Varannan person över 55 år är orolig för sin ekonomi som pensionär, enligt en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Bland kvinnorna är siffran ännu högre – där är det så många som sex av tio av de tillfrågade som känner en oro för hur de ska få pensionen att räcka till, motsvarande siffra bland männen ligger på fyra av tio. 

För att få en bättre ekonomi som pensionär är det klokt att börja se över sin ekonomi så snart som möjligt, men även för den som är ute i sista stund finns det goda möjligheter att underlätta för sitt kommande liv med pension. ”Att så många känner oro för att pensionen inte ska räcka är bekymmersamt”, säger Swedbanks senioranalytiker Madelén Falkenhäll. Däremot är det inte förvånande att fler kvinnor än män är oroliga, menar hon, eftersom de i regel har lägre pension. Men det finns saker att göra!

Läs mer: Gör en budget för att få bättre koll på ekonomin

Äldre par i soffa med surfplatta

Minska kommande utgifter redan nu

Det är många som endast fokuserar på sparandet och tänker att har man inte ett stort sparande inför pensionen så är det kört. Ett sparkapital är naturligtvis också viktigt, och har man inget sparande ännu är det god tid att sätta igång. Det är dock inte bara sparandet som är viktigt för den framtida ekonomin – vilka utgifter man har kan komma att påverka stort.

Därför är det klokt att redan nu försöka minska de kostnader som kommer följa med in i pensionen. Har man ett bolån kan man till exempel se till att amortera extra mycket på detta, eftersom just boendekostnad brukar vara en av de största posterna i en hushållsbudget. Också övriga lån är klokt att se över, om man har några sådana. Finns det både lån och krediter kan man till exempel ta ett samlingslån för att få ned räntor och andra kostnader på lånen. 

På så vis ökar amorteringen, även om man betalar samma summa varje månad – och följaktligen betas lånet av snabbare. Kan du amortera lite extra för att till och med få bort lånen helt – eller nästan helt – innan pensionen, kommer detta underlätta avsevärt för att få pengarna att räcka till. Det trots att ens inkomst minskar i samband med övergången till pension. 

Det bästa rådet är dock att försöka börja tänka på pensionen så tidigt som möjligt, och med både ökat sparande och ökade amorteringar underlätta för det kommande livet som pensionär.